Funktionen PROGNOS.ETS.STAT

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett statistiskt värde som resultat av tidsserieprognostisering.

Statistiktypen anger vilken statistik som begärs av den här funktionen.

Syntax

PROGNOS.ETS.STAT (värden, tidslinje, statistiktyp, [säsongsvariation], [dataslutförande], [aggregering])

Syntaxen för funktionen PROGNOS.ETS.STAT har följande argument:

 • Värden    Obligatoriskt. Värdena är de historiska värden som du vill prognostisera nästföljande punkter för.

 • Tidslinje    Obligatoriskt. Den oberoende matrisen eller det oberoende området med numeriska data. Datumen på tidslinjen måste ha ett enhetligt steg som mellanrum som inte får vara noll. Tidslinjen måste inte sorteras eftersom PROGNOS.ETS.STAT implicit sorterar den för beräkningar. Om ett enhetligt steg inte kan identifieras i tidslinjen returnerar PROGNOS.ETS.STAT felvärdet #NUM!. Om tidslinjen innehåller dubblettvärden returnerar PROGNOS.ETS.STAT felvärdet #VALUE!. Om områdena för tidslinjen och värden inte är samma storlek returnerar PROGNOS.ETS.STAT felvärdet #N/A.

 • Statistiktyp    Obligatoriskt. Ett numeriskt värde mellan 1 och 8 som anger vilken statistik som returneras för den beräknade prognosen.

 • Säsongsvariation     Valfritt. Ett numeriskt värde. Standardvärdet 1 innebär att Excel automatiskt upptäcker säsongsvariation för prognosen och använder positiva heltal för säsongsmönstrets längd. 0 anger att det inte finns någon säsongsvariation, vilket innebär att prognosen blir linjär. Positiva heltal anger för algoritmen att mönster av den längden ska användas som säsongsvariation. För alla andra värden returnerar PROGNOS.ETS.STAT felvärdet #NUM!.

  Högsta antal säsongsvariationer är 8 760 (antalet timmar på ett år). Fler säsongsvariationer än det antalet ger felvärdet #NUM! .

 • Dataslutförande    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter stödjer PROGNOS.ETS.STAT upp till 30 % saknade data och justerar automatiskt för dem. 0 anger att algoritmen ska hantera saknade punkter som noll. Standardvärdet 1 hanterar saknade punkter genom att tilldela dem genomsnittsvärdet för de intilliggande punkterna.

 • Aggregering    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter sammanställer PROGNOS.ETS.STAT flera punkter som har samma tidsstämpel. Sammanställningsparametern är ett numeriskt värde som anger vilken metod som används för att sammanställa flera värden med samma tidsstämpel. För standardvärdet 0 används MEDEL, medan andra alternativ är SUMMA, ANTAL, ANTALV, MIN, MAX, MEDIAN.

Följande valfria statistik kan returneras:

 • Alfaparameter för ETS-algoritmen    Returnerar basvärdeparametern – ett högre värde ger större vikt åt de senaste datapunkterna.

 • Betaparameter för ETS-algoritmen    Returnerar trendvärdeparametern – ett högre värde ger större vikt åt den senaste trenden.

 • Gammaparameter för ETS-algoritmen    Returnerar parametern för säsongsvariationsvärde – ett högre värde ger större vikt åt den senaste säsongsperioden.

 • MASE-mått    Returnerar medelvärde för det absoluta skalade felmåttet, ett mått på noggrannheten i prognoser.

 • SMAPE -mått    Returnerar det symmetriska medelvärdet för det absoluta procentuella felmåttet, ett noggrannhetsmått baserat på procentuella fel.

 • MAE-mått    Returnerar det symmetriska absoluta medelvärdet för felmått, ett noggrannhetsmått baserat på procentuella fel.

 • RMSE-mått    Returnerar kvadratrotsmedelvärdet, ett mått på skillnaderna mellan prognostiserade och observerade värden.

 • Upptäckt stegstorlek    Returnerar den stegstorlek som upptäckts på den historiska tidslinjen.

Ladda ned en exempelarbetsbok

Klicka på den här länken om du vill hämta en arbetsbok med Excel PROGNOS. ETS funktionen exempel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Prognosfunktioner (referens)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×