Funktionen PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar längden för det repetitiva mönster som identifieras av Excel för den angivna tidsserien. PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE kan användas efter PROGNOS.ETS om du vill identifiera vilket automatiskt säsongsberoende som upptäckts och använts i PROGNOS.ETS. Även om den även kan användas oberoende av PROGNOS.ETS, så är funktionerna kopplade till varandra eftersom säsongsberoendet som identifieras av den här funktionen är identisk med det som används av PROGNOS.ETS eftersom samma indataparametrar påverkar dataslutförande.

Syntax

PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE (värden, tidslinje, [dataslutförande], [aggregering])

Syntaxen för funktionen PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE har följande argument:

  • Värden    Obligatoriskt. Värdena är de historiska värden som du vill prognostisera nästföljande punkter för.

  • Tidslinje    Obligatoriskt. Den oberoende matrisen eller det oberoende området med numeriska data. Datumen på tidslinjen måste ha ett enhetligt steg som mellanrum som inte får vara noll. Tidslinjen måste inte sorteras eftersom PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE implicit sorterar den för beräkningar. Om ett enhetligt steg inte kan identifieras i tidslinjen returnerar PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE felvärdet #NUM!. Om tidslinjen innehåller dubblettvärden returnerar PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE felvärdet #VALUE!. Om områdena för tidslinjen och värden inte är samma storlek returnerar PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE felvärdet #N/A.

  • Dataslutförande    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter stödjer PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE upp till 30 % saknade data och justerar automatiskt för dem. 0 anger att algoritmen ska hantera saknade punkter som noll. Standardvärdet 1 hanterar saknade punkter genom att tilldela dem genomsnittsvärdet för de intilliggande punkterna.

  • Aggregering    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter sammanställer PROGNOS.ETS.SÄSONGSBEROENDE flera punkter som har samma tidsstämpel. Sammanställningsparametern är ett numeriskt värde som anger vilken metod som används för att sammanställa flera värden med samma tidsstämpel. För standardvärdet 0 används MEDEL, medan andra alternativ är SUMMA, ANTAL, ANTALV, MIN, MAX, MEDIAN.

Ladda ned en exempelarbetsbok

Klicka på den här länken om du vill hämta en arbetsbok med Excel PROGNOS. ETS funktionen exempel

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Prognosfunktioner (referens)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×