Funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar konfidensintervallet för det prognostiserade värdet vid det angivna måldatumet. Konfidensintervallet 95 % innebär att 95 % av framtida punkter förväntas falla inom denna radie från det resultat som PROGNOS.ETS prognostiserade (med normal distribution). Konfidensintervall kan underlätta bedömningen av noggrannhet för den prognostiserade modellen. Ett mindre intervall anger större noggrannhet i prognosen för just den här punkten.

Syntax

PROGNOS.ETS.KONFINT(måldatum, värden, tidslinje, [konfidensnivå], [säsongsvariation], [dataslutförande], [aggregering])

Syntaxen för funktionen PROGNOS.ETS.KONFINT har följande argument:

  • Måldatum    Obligatoriskt. Datapunkten som du vill förutsäga värdet för. Detta måldatum kan vara datum/tid eller numeriskt. Om mål datumet är kronologiskt före slutet av den historiska tids linjen, prognos. ETS. KONFINT returnerar #NUM! .

  • Värden    Obligatoriskt. Värdena är de historiska värden som du vill prognostisera nästföljande punkter för.

  • Tidslinje    Obligatoriskt. Detta är den oberoende matrisen eller det oberoende intervallet med numeriska data. Det måste finnas konsekventa steg mellan datumen på tidslinjen och de får inte vara noll. Tids linjen är inte nödvändig för att sorteras som prognos. ETS. KONFINT sorterar det implicit för beräkningar. Om det inte går att identifiera ett konstant steg på tids linjen, prognos. ETS. KONFINT returnerar #NUM! . Om tids linjen innehåller dubblettvärden, prognos. ETS. KONFINT returnerar #VALUE! . Om intervallet för tids linjen och värdena inte har samma storlek, prognos. ETS. KONFINT returnerar #N/A-felet.

  • Konfidensnivå    Valfritt. Ett numeriskt värde mellan 0 och 1 (exklusivt), som anger en konfidensnivå för beräknade konfidensintervallet. Exempel: För ett konfidensintervall på 90 % beräknas en konfidensnivå på 90 % (90 % av framtida punkter faller inom denna radie från prognosen). Standardvärdet är 95 %. För tal utanför intervallet (0,1) returnerar PROGNOS.ETS.KONFINT felvärdet #NUM! .

  • Säsongsvariationer     Valfritt. Ett numeriskt värde. Standardvärdet 1 innebär att Excel automatiskt upptäcker säsongsvariationer för prognosen och använder positiva heltal för hela säsongsmönstret. 0 anger att inga säsongsvariationer finns, vilket innebär att prognosen blir linjär. Positiva heltal anger för algoritmen att mönster av den längden ska användas som säsongsvariation. För alla andra värden, prognos. ETS. KONFINT returnerar #NUM! .

    Högsta antal säsongsvariationer är 8 760 (antalet timmar på ett år). Fler säsongsvariationer än det antalet ger felvärdet #NUM! .

  • Dataslutförande    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter stödjer PROGNOS.ETS.KONFINT upp till 30 % saknade data och justerar automatiskt för dem. 0 anger att algoritmen ska hantera saknade punkter som noll. Standardvärdet 1 hanterar saknade punkter genom att tilldela dem genomsnittsvärdet för de intilliggande punkterna.

  • Aggregering    Valfritt. Även om tidslinjen kräver ett enhetligt steg mellan datapunkter sammanställer PROGNOS.ETS.KONFINT flera punkter som har samma tidsstämpel. Sammanställningsparametern är ett numeriskt värde som anger vilken metod som används för att sammanställa flera värden med samma tidsstämpel. För standardvärdet 0 används MEDEL, medan andra alternativ är SUMMA, ANTAL, ANTALV, MIN, MAX, MEDIAN.

Mer information finns i

Prognosfunktioner (referens)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×