Funktionen PROGNOS.ETS

Beräknar eller prognostiserar ett framtida värde baserat på befintliga (historiska) värden genom att använda AAA-versionen av ETS-algoritmen (Exponential Smoothing). Det prognostiserade värdet är en fortsättning på de historiska värdena i det angivna måldatumet, som ska vara en fortsättning på tidslinjen. Du kan använda den här funktionen för att förutsäga framtida försäljning, inventeringsbehov eller konsumtionstrender.

För den här funktionen måste tidslinjen vara ordnad med ett konstant steg mellan de olika punkterna. Det kan till exempel vara en månadstidslinje med värden den 1 i varje månad, en årstidslinje eller en tidslinje med numeriska index. För den här typen av tidslinje kan det vara bra att slå samman rådata innan du gör prognosen. Det gör prognosen säkrare.

Syntax

PROGNOS.ETS(måldatum, värden, tidslinje [säsongsvariation], [dataslutförande], [aggregering])

Syntaxen för funktionen PROGNOS.ETS har följande argument:

  • Måldatum    Obligatoriskt. Datapunkten som du vill förutsäga värdet för. Detta måldatum kan vara datum/tid eller numeriskt. Om måldatumet ligger tidsmässigt före slutet av den historiska tidslinjen, returnerar PROGNOS.ETS felvärdet #NUM! .

  • Värden    Obligatoriskt. Värdena är de historiska värden som du vill prognostisera nästföljande punkter för.

  • Tidslinje    Obligatoriskt. Detta är den överordnade matrisen eller det överordnade området med numeriska data. Datumen på tidslinjen måste ha ett konstant steg mellan sig och kan inte vara noll. Tidslinjen behöver inte vara sorterad, eftersom PROGNOS.ETS sorterar den implicit för beräkningar. Om det inte går att identifiera ett konstant steg på tidslinjen returnerar PROGNOS.ETS felvärdet #NUM!. Om tidslinjen innehåller dubblettvärden returnerar PROGNOS.ETS felvärdet #VÄRDE!. Om områdena för tidslinjen och värdena inte har samma storlek returnerar PROGNOS.ETS felvärdet #N/A.

  • Säsongsvariationer    Valfritt. Ett numeriskt värde. Standardvärdet 1 innebär att Excel automatiskt upptäcker säsongsvariationer för prognosen och använder positiva heltal för hela säsongsmönstret. 0 anger att inga säsongsvariationer finns, vilket innebär att prognosen blir linjär. Positiva heltal anger för algoritmen att mönster av den längden ska användas som säsongsvariation. För alla andra värden returnerar PROGNOS.ETS felvärdet #NUM! .

    Högsta antal säsongsvariationer är 8 760 (antalet timmar på ett år). Fler säsongsvariationer än det antalet ger felvärdet #NUM! .

  • Dataslutförande    Valfritt. Även om ett konstant steg mellan datapunkter krävs för tidslinjen kan PROGNOS.ETS användas med upp till 30 % saknade data och justerar automatiskt för detta. 0 anger att algoritmen ska hantera saknade punkter som nollor. Standardvärdet 1 anger att saknade punkter ska slutföras som genomsnittet av intilliggande punkter.

  • Aggregering    Valfritt. Även om ett konstant steg mellan datapunkter krävs för tidslinjen aggregerar PROGNOS.ETS flera punkter som har samma tidsangivelse. Aggregeringsparametern är ett numeriskt värde som anger vilken metod som ska användas för att aggregera flera värden med samma tidsangivelse. Med standardvärdet 0 används MEDEL, medan andra alternativ är SUMMA, ANTAL, ANTALV, MIN, MAX, MEDIAN.

Mer information finns i

Prognosfunktioner (referens)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×