Funktionen PERCENTIL

Returnerar den n:te percentilen av värden i ett område. Du kan använda denna funktion för att skapa ett tröskelvärde för acceptans. Du kan exempelvis bestämma att du endast vill granska sökande med resultat över den 90:e percentilen.

Viktigt!: 

  • Den här funktionen har ersatts med minst en ny funktion som erbjuder förbättrad precision och vars namn bättre speglar deras användning. Även om funktionen är bakåtkompatibel bör du överväga att använda de nya funktionerna hädanefter eftersom det inte är säkert att den här funktionen är tillgänglig i framtida versioner av Excel. 

  • Mer information om de nya funktionerna finns i Funktionen PERCENTIL.EXK och Funktionen PERCENTIL.INK.

Syntax

PERCENTIL(matris;n)

Syntaxen för funktionen PERCENTIL har följande argument:

  • enheter     Obligatoriskt. Den matris eller det dataområde som definierar relativ position

  • CH  Obligatoriskt. Percentilvärdet i intervallet 0 till 1.

Kommentarer

  • Om n inte är numeriskt returneras #VALUE! .

  • Om n är < 0 eller om n > 1 returneras #NUMet. .

  • Om n inte är en multipel av 1/(m - 1) interpolerar PERCENTIL för att bestämma värdet vid den n:te percentilen.

Exempel

I det här exemplet kommer vi att hitta den 30: e percentilen i listan i cellerna E2.

Excel percentil-funktion för att returnera den 30: e percentilen för ett givet intervall med = percentil (E2: E5; 0,3).

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel-Tech-communityn, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättring av Excel-användarnas röst.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×