Funktionen Oct

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som representerar det oktala värdet för ett tal.

Syntax

Oct ( nummer )

Det obligatoriska numretargument är en giltig numeriskt uttryck eller stränguttryck.

Kommentarer

Om tal inte redan är ett heltal avrundas det till närmaste heltal innan det utvärderas.

Om nummer är

Returnerade Oct

Null

Null

Tom

Noll (0)

Något annat nummer

Upp till 11 oktala tecken

Du kan representera oktala tal direkt med de föregående talen i det giltiga intervallet med &O. &O10 är till exempel det oktala talet för decimal 8.

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

Välj Oct (2) som Uttr1 från ProductSales GROUP BY ULT (2);

Returnerar det oktala värdet "2" och visar resultatet i kolumn Uttr1.

Välj kvantitet, Oct (antal) som Uttr1 från ProductSales;

Returnerar värdena från "kvantitet" tillsammans med det oktala värdet av alla data värden i kolumnen "kvantitet". Returnerar värdena från "kvantitet" tillsammans med det oktala värdet av alla data värden i kolumnen "antal" och visar resultaten i kolumnen "OctValue".

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Oct för att returnera det oktala värdet för ett tal.

Dim MyOct
MyOct = Oct(4) ' Returns 4.
MyOct = Oct(8) ' Returns 10.
MyOct = Oct(459) ' Returns 713.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×