Funktionen MMULT

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen MMULT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar matrisprodukten av två matriser. Resultatet är en matris med lika många rader som matris1 och lika många kolumner som matris2.

Syntax

MMULT(matris1; matris2)

Syntaxen för funktionen MMULT har följande argument:

 • Matris1; matris2    Obligatoriskt. Detta är de matriser som ska multipliceras.

Kommentarer

 • Antalet kolumner i matris1 måste vara lika med antal rader i matris2 och dessa matriser får bara innehålla tal.

 • Matris1 och matris2 kan ges som cellintervall, matriskonstanter eller referenser.

 • MMULT returnerar #VÄRDEFEL! om:

  • Det finns tomma celler eller celler som innehåller text.

  • Antalet kolumner i matris1 och antalet rader i matris2 är olika.

 • Matrisprodukten a av två matriser b och c ges av:

  Ekvation

  där i är radnumret och j är kolumnnumret.

 • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler.

  Obs!: Det går inte att skapa matrisformler i Excel Online.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Matris 1

Matris 1

1

-3

7

2

Matris 2

Matris 2

2

0

0

2

Formel

Beskrivning

Resultat

'=MMULT(A2:B3;A5:B6)

Resultatet ska vara 2, 14, 6 och 4 i cellerna C8, C9, D8 och D9.

=MMULT(A2:B3;A5:B6)

=MMULT(A2:B3;A5:B6)

=MMULT(A2:B3;A5:B6)

=MMULT(A2:B3;A5:B6)

Obs! För att fungera måste formeln i exemplet anges som en matrisformel i Excel-programmet. Kopiera exemplet till ett tomt kalkylblad, markera området C8:D9 med början i formelcellen. Tryck på F2 och sedan på Ctrl+Skift+Retur. Om formeln inte anges som en matrisformel returneras ett enstaka resultat (2) i cell C8.

Exempel 2

Kund

Antal produkter

Korkar

Flaskor

Tunnor

Contoso, Ltd.

14

9

3

Coho Winery

2

11

1,5

Pris

Vikt (kg)

Produkt

200 kr

4

Korkar (500/ask)

250 kr

42

Flaskor (låda)

425 kr

115

Tunna

Kund

Försäljning

Total vikt

Contoso, Ltd.

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

Coho Winery

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

Obs! Formeln i B13:D15 måste anges som en matrisformel för att fungera korrekt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×