Funktionen MMULT

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionen MMULT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar matrisprodukten av två matriser. Resultatet är en matris med lika många rader som matris1 och lika många kolumner som matris2.

MMULT(matris1; matris2)

Syntaxen för funktionen MMULT har följande argument:

 • Matris1; matris2    Obligatoriskt. Detta är de matriser som ska multipliceras.

 • Antalet kolumner i matris1 måste vara lika med antal rader i matris2 och dessa matriser får bara innehålla tal.

 • Matris1 och matris2 kan ges som cellintervall, matriskonstanter eller referenser.

 • MMULT returnerar #VÄRDEFEL! om:

  • Det finns tomma celler eller celler som innehåller text.

  • Antalet kolumner i matris1 och antalet rader i matris2 är olika.

 • Matrisprodukten a av två matriser b och c ges av:

  Ekvation

  där i är radnumret och j är kolumnnumret.

 • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler.

  Obs!:  Det går inte att skapa matrisformler i Excel Online.

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Matris 1

Matris 1

1

3

7

2

Matris 2

Matris 2

2

0

siffrorna

2

Formel

Beskrivning

Resultat

'=MMULT(A2:B3;A5:B6)

Resultatet ska vara 2, 14, 6 och 4 i cellerna C8, C9, D8 och D9.

=MMULT(A2:B3;A5:B6)

=MMULT(A2:B3;A5:B6)

=MMULT(A2:B3;A5:B6)

=MMULT(A2:B3;A5:B6)

För att det ska fungera korrekt måste formeln i exemplet anges som en mat ris formel i Excel-programmet. När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkyl blad markerar du området C8: D9 med början på formel cellen. Tryck på F2 och sedan på Ctrl+Skift+Retur. Om formeln inte anges som en mat ris formel returneras ett enskilt resultat (2) i cell C8.

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först välja ett Utdataområde, Ange formeln i den övre vänstra cellen i Utdataområde och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. Excel infogar klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Kund

Antal produkter

Korkar

Flaskor

Tunnor

Contoso, Ltd.

14

9

3

Coho Winery

2

11

0,15

Pris

Vikt (kg)

Produkt

200 kr

4

Korkar (500/ask)

250 kr

42

Flaskor (låda)

425 kr

115

Tunna

Kund

Försäljning

Total vikt

Contoso, Ltd.

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

Coho Winery

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

=MMULT(B3:D4;A8:B10)

Formeln i B13: D15 måste anges som en mat ris formel för att fungera korrekt.

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först välja ett Utdataområde, Ange formeln i den övre vänstra cellen i Utdataområde och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. Excel infogar klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×