Funktionen MINVERT

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MINVERT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar inversen för en given matris.

Syntax

MINVERT(matris)

Syntaxen för funktionen MINVERT har följande argument:

  • Matris    Obligatoriskt. En numerisk matris med samma antal rader och kolumner.

Anmärkningar

  • Matris kan ges som ett cellintervall, t ex A1:C3, som en matriskonstant (t ex {1;2;3\4;5;6\7;8;9} eller som ett namn på någon av dessa.

  • Om en cell i matris är tom eller innehåller text returnerar MINVERT felvärdet #VÄRDEFEL!.

  • MINVERT returnerar även felvärdet #Värdefel! om matris inte har samma antal rader och kolumner.

  • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler.

  • Inverterade matriser som t ex determinanter används i allmänhet för att lösa matematiska ekvationssystem med flera variabler. Produkten av en matris och dess invers är enhetsmatrisen, d.v.s. den kvadratiska matris där diagonalvärden från det översta vänstra till det nedre högra hörnet är lika med 1 och alla övriga värden är lika med 0.

  • Nedan visas hur det inverterade värdet av en matris med två rader och två kolumner beräknas. Anta att området A1:B2 innehåller bokstäverna a, b, c och d som representerar fyra godtyckliga tal. Tabellen visar inversen av matrisen A1:B2:

Kolumn A

Kolumn B

Rad 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Rad 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • MINVERT beräknas med 16 siffrors noggrannhet vilket kan leda till ett litet avrundningsfel.

  • Vissa kvadratiska matriser kan inte inverteras och MINVERT returnerar då felvärdet #Ogiltigt!. Determinanten för en matris som inte kan inverteras är 0.

Exempel

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

4

-1

2

0

Formel

Beskrivning

Resultat

=MINVERT(A2:B3)

Obs! För att fungera måste formeln anges som en matrisformel i Excel-programmet.

Kopiera exemplet till ett tomt kalkylblad, markera området C5:D6 med början i formelcellen. Tryck på F2 och sedan på Ctrl+Skift+Retur. Om formeln inte anges som en matrisformel returneras ett enstaka resultat (0) i C5.

0

0,5

-1

2

Exempel 2

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

1

2

1

3

4

-1

0

2

0

Formel

Beskrivning

Resultat

=MINVERT(A2:C4)

För att fungera måste formeln anges som en matrisformel i Excel-programmet.

Kopiera exemplet till ett tomt kalkylblad, markera området C6:E8 med början i formelcellen. Tryck på F2 och sedan på Ctrl+Skift+Retur. Om formeln inte anges som en matrisformel visas ett enstaka resultat (0,25) i C6.

0,25

0,25

-0,75

0

0

0,5

0,75

-0,25

-0,25

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×