Funktionen MINVERT

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av MINVERT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar inversen för en given matris.

MINVERT(matris)

Syntaxen för funktionen MINVERT har följande argument:

  • Matris    Obligatoriskt. En numerisk matris med samma antal rader och kolumner.

  • Matris kan ges som ett cellintervall, t ex A1:C3, som en matriskonstant (t ex {1;2;3\4;5;6\7;8;9} eller som ett namn på någon av dessa.

  • Om några celler i matrisen är tomma eller innehåller text returnerar MINVERT #VALUE! av CHI2.INV.

  • MINVERT returnerar även felvärdet #Värdefel! om matris inte har samma antal rader och kolumner.

  • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler.

  • Inverterade matriser, till exempel Determinant, används vanligt vis för att lösa system med matematiska ekvationer med flera variabler. Produkten av en matris och dess inversor är den identitets mat ris i vilken de diagonala värdena är lika med 1 och alla andra värden är lika med 0.

  • Ett exempel på hur en matris med två kolumner beräknas, Antag att området a1: B2 innehåller bokstäverna a, b, c och d som representerar fyra siffror. Följande tabell visar inversen till matrisen a1: B2.

Kolumn A

Kolumn B

Rad 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Rad 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

  • MINVERT beräknas med 16 siffrors noggrannhet vilket kan leda till ett litet avrundningsfel.

  • Vissa fyrkantiga matriser kan inte inverteras och returnerar #NUM! felvärde med MINVERT. Determinant för en matris som inte kan inverteras är 0.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

9.4

-1

2

siffrorna

Formel

Beskrivning

Resultat

=MINVERT(A2:B3)

För att fungera måste formeln anges som en matrisformel i Excel-programmet.

När du har kopierat exemplet till ett tomt kalkyl blad markerar du området C5: D6 som börjar med formel cellen. Tryck på F2 och sedan på Ctrl+Skift+Retur. Om formeln inte anges som en mat ris formel returneras ett enskilt resultat (0) i C5.

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först välja ett Utdataområde, Ange formeln i den övre vänstra cellen i Utdataområde och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. Excel infogar klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

siffrorna

0,5

-1

2

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

{1}

2

1

3

4

-1

siffrorna

2

siffrorna

Formel

Beskrivning

Resultat

=MINVERT(A2:C4)

För att fungera måste formeln anges som en matrisformel i Excel-programmet.

Kopiera exemplet till ett tomt kalkylblad, markera området C6:E8 med början i formelcellen. Tryck på F2 och sedan på Ctrl+Skift+Retur. Om formeln inte anges som en matrisformel visas ett enstaka resultat (0,25) i C6.

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först välja ett Utdataområde, Ange formeln i den övre vänstra cellen i Utdataområde och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. Excel infogar klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

0,25

0,25

-0,75

0

siffrorna

0,5

0,75

-0,25

-0,25

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×