Funktionen MacScript

Kör ett AppleScript-skript och returnerar ett värde som returneras av skriptet, om det finns ett.

Syntax

MacScript ( skript )

Skript -argumentet är ett stränguttryck. Uttrycket kan antingen vara en serie AppleScript-kommandon eller kan ange namnet på ett AppleScript-skript eller en skriptfil.

Anmärkningar

Det går att skapa flera skript genom att bädda in radmatningstecken (Tkn(13)).

Exempel

I det här exemplet används MacScript-funktionen för att öppna dialogrutan Välj fil (dialogrutan för Macintosh-standardfil). Den fullständiga sökvägen till den fil som valts av användaren returneras. Om det behövs föregås sökvägsspecifikationen av filens typ.

ThePath$ = Macscript("ChooseFile")
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×