Funktionen Loc

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärdering av potentiellt osäkra uttryck. Mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar ett Long som anger aktuell position för skrivskyddad i en öppen fil.

Syntax

Loc ( filenumber )

Obligatoriska filenumberargument är ett giltigt heltal filnummer.

Anmärkningar

Nedan beskrivs det returnera värdet för varje fil åtkomstläge:

Läge

Returvärde

Slumpmässiga

Numret på den sista posten läsas från eller skrivas till filen.

Sekventiell

Aktuella positionen dividerat med 128. Dock är information som returneras av Loc för sekventiella filer varken används eller krävs.

Binärt

Positionen för den sista byten läsas eller skrivas.


Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Loc för att returnera den aktuella skrivskyddad positionen i en öppen fil. Det här exemplet förutsätter att TESTFILE är en textfil med några rader med exempeldata.

Dim MyLocation, MyLine
' Open file just created.
Open "TESTFILE" For Binary As #1
' Loop until end of file.
Do While MyLocation < LOF(1)
' Read character into variable.
MyLine = MyLine & Input(1, #1)
' Get current position within file.
MyLocation = Loc(1)
' Print to the Immediate window.
Debug.Print MyLine; Tab; MyLocation
Loop
Close #1 ' Close file.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×