Funktionen Left

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Sträng) som innehåller ett givet antal tecken från vänster sida av en sträng.

Syntax

Left( sträng, längd )

Funktionssyntaxen Left har följande argument:

Argument

Beskrivning

sträng

Obligatoriskt, ett stränguttryck som tecknen längst till vänster returneras från. Om sträng innehåller Null, returneras Null.

längd

Obligatoriskt, Variant (Long). numeriskt uttryck anger hur många tecken som ska returneras. Om värdet är 0, returneras en sträng med längden noll (""). Om värdet är större än eller lika med antalet tecken i sträng returneras hela strängen.


Kommentarer

För att bestämma antalet tecken i sträng använder du funktionen Längd.

Obs!:  Använd funktionen VänsterB med byte-data i en sträng. I stället för att ange antalet tecken som ska returneras anger längd antalet byte.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Vänster för att returnera ett angivet antal tecken från vänster sida av en sträng.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 1) ' Returns "H".
MyStr = Left(AnyString, 7) ' Returns "Hello W".
MyStr = Left(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×