Funktionen LCase

Returnerar ett värde av datatypen Sträng som har konverterats till gemener.

Syntax

LCase ( sträng )

Den obligatoriska strängenargument är en giltig stränguttryck. Om String innehåller null returneras null.

Kommentarer

Endast versaler omvandlas till gemener. alla gemener och tecken som inte är bokstäver ändras inte.

Exempel på fråga

Uttryck

Resultat

Välj LCase (ProductDesc) som Lower_ProductDesc FROM ProductSales;

Konverterar värdena från fältet "ProductDesc" till gemener och visar i kolumn Lower_ProductDesc.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen LCase för att returnera en gemen version av en sträng.

Dim UpperCase, LowerCase
Uppercase = "Hello World 1234" ' String to convert.
Lowercase = Lcase(UpperCase) ' Returns "hello world 1234"

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Strängfunktioner och hur de används

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×