Funktionen KORREL

Funktionen KORREL Returnerar korrelationskoefficienten för två cell områden. Använd korrelationskoefficienten om du vill avgöra förhållandet mellan två egenskaper. Du kan t.ex. undersöka förhållandet mellan medeltemperaturen och förekomsten av luftkonditioneringsapparater på en plats.

Syntax

KORREL(matris1;matris2)

Syntaxen för funktionen KORREL har följande argument:

 • matris1    Obligatoriskt. Ett cell område.

 • matris2    Obligatoriskt. Ett andra cell område.

Kommentarer

 • Om ett mat ris-eller referens argument innehåller text, logiska värden eller tomma celler ignoreras dessa värden; celler med nollvärden tas emellertid med.

 • Om matris1 och matris2 har olika antal data punkter returnerar KORREL ett #N/A-fel.

 • Om matris1 eller matris2 är tom, eller om s (standard avvikelsen) för deras värden ger noll, returnerar korrel en #DIV/0! #REF!.

 • Så mycket som korrelationskoefficienten är närmare + 1 eller-1 indikerar det positiva (+ 1) eller negativt (-1) korrelation mellan matriserna. Positiv korrelation innebär att om värdena i en matris ökar blir även värdena i den andra mat ris ökningen. En korrelationskoefficienten som är närmare 0 anger ingen eller svag korrelation.

 • Ekvationen för korrelationskoefficienten är:

  Ekvation

  där 

  x och y

  är sampelmedelvärdena MEDEL(matris1) och MEDEL(matris2).

Exempel

Följande exempel Returnerar korrelationskoefficienten för de två data uppsättningarna i kolumn A och B.

Använd funktionen KORREL för att returnera korrelationskoefficienten för två data mängder i kolumn A & B med = KORREL (a1: A6; B2: B6). Resultatet är 0,997054486.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×