Funktionen KOLUMN

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KOLUMN i Microsoft Excel. Länkar till mer information om hur du formaterar kolumner finns i avsnittet Se även.

Beskrivning

Returnerar kolumnnumret för den angivna cellreferens. Exempelvis returnerar formeln =KOLUMN(D10) 4, eftersom kolumn D är den fjärde kolumnen.

Syntax

KOLUMN([ref])

Syntaxen för funktionen KOLUMN har följande argument:

 • ref    Valfritt. Den cell eller det område med celler som du vill returnera kolumnnumret för.

  • Om argumentet ref utelämnas eller refererar till ett cellområde och funktionen KOLUMN anges som en vågrät matrisformel, returnerar funktionen KOLUMN kolumnnumren för referensen som en vågrät matris.

   Så här anger du en formel som en matrisformel    Markera det område som du vill ska innehålla matrisformeln, med början i formelcellen. Tryck på F2 och sedan på CTRL+SKIFT+RETUR.

   Obs!: Det går inte att skapa matrisformler i Excel Online.

  • Om argumentet ref är ett cellområde och funktionen KOLUMN inte anges som en vågrät matrisformel, returnerar funktionen KOLUMN numret för kolumnen längst till vänster.

  • Om argumentet ref utelämnas antas det referera till den cell där funktionen KOLUMN visas.

  • Argumentet ref kan inte referera till flera områden.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=KOLUMN()

Kolumn där formeln visas

3.

=KOLUMN(B6)

Kolumnnummer för referensen B6

2.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×