Funktionen IsObject

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett booleskt värde som anger om en identifierare (Visual Basic) representerar en objektet variabel.

Syntax

IsObject ( identifierare )

Obligatoriska identifierareargument är ett variabelnamn.

Anmärkningar

IsObject kan endast användas för att fastställa om det är en Variant av VarTypevbObject. Det här kan inträffa om Variant faktiskt referenser (eller refererat) ett objekt, eller om det innehåller ingenting.

IsObject returnerar True om identifierare är en variabel som deklarerats med objekt typen eller ett giltigt klass eller om identifierare är en Variant av VarTypevbObjecteller en användardefinierad objektet. Annars returneras Falskt. IsObject returnerar True även om variabeln har ställts in till ingenting.

Användas för att kontrollera att objektreferenser är giltiga.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen IsObject för att avgöra om en identifierare representerar en objektvariabel. MyObject och YourObject är objektvariabler som av samma typ. De har allmän namn som används endast för illustration.

' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, YourObject, MyCheck
Dim MyObject As Object
Set YourObject = MyObject ' Assign an object reference.
MyCheck = IsObject(YourObject) ' Returns True.
MyCheck = IsObject(MyInt) ' Returns False.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×