Funktionen IsNumeric

Returnerar ett booleskt värde som anger om en uttryck kan utvärderas som ett tal.

Syntax

IsNumeric ( uttryck )

Det obligatoriska uttrycketargument är en variant som innehåller ett numeriskt uttryck eller stränguttryck.

Kommentarer

IsNumeric returnerar Sant om hela uttrycket känns igen som ett tal; annars returneras falskt.

IsNumeric returnerar falskt om uttryck är en datumuttryck.

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

SELECT IsNumeric ([enhets pris]) som Uttr1 från ProductSales;

Funktionen utvärderar om "enhets pris" är ett giltigt tal och returnerar resultatet som "-1" för sant och "0" för falskt i kolumn Uttr1. Resultatet är-1 (sant).

Välj IsNumeric ([DateofSale]) som ValidNumber, IsNumeric ("487.34") som NumberTest från ProductSales;

Funktionen utvärderar om "DateofSale" och "487,34" är ett giltigt tal och returnerar resultatet som "-1" för sant och "0" för falskt i kolumn ValidNumber respektive NumberTest. Resultatet är 0 (falskt) för ValidNumber och-1 (sant) för NumberTest.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen IsNumeric för att avgöra om en variabel kan utvärderas som ett tal.

Dim MyVar, MyCheck
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×