Funktionen IsNull

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar ett booleskt värde som anger om en uttryck innehåller ogiltiga data (Null).

Syntax

IsNull ( uttryck )

Obligatoriska uttryckargument är en Variant som innehåller ett numeriskt uttryck eller stränguttryck.

Anmärkningar

IsNull returnerar Sant om uttrycket är Null. Annars returneras IsNullFalskt. Om uttryck består av fler än en variabel, orsakar Null i alla ingående variabler Sant som ska returneras för hela uttrycket.

Null -värde anger att Variant innehåller ogiltiga data. Null är inte samma som Tom, vilket anger att en variabel inte har initierats. Det är också inte samma som en nollängdssträng (""), som ibland kallas en null-sträng.

Viktigt!: Funktionen IsNull används för att avgöra om ett uttryck innehåller ett Null -värde. Uttryck som du tror att utvärderas till True under vissa förhållanden, till exempel If Var = Null och If Var <> Nullär alltid False. Det är ett uttryck som innehåller en Nullständig själv är Null och därmed Falskt.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen IsNull för att avgöra om en variabel som innehåller ett Null.

Dim MyVar, MyCheck
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = ""
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns False.
MyVar = Null
MyCheck = IsNull(MyVar) ' Returns True.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×