Funktionen IsDate

Returnerar ett booleskt värde som anger om en uttryck kan konverteras till ett datum.

Syntax

IsDate ( uttryck )

Det obligatoriska uttrycketargument är en variant som innehåller ett datum uttryck eller stränguttryck känns igen som ett datum eller en tid.

Kommentarer

IsDate returnerar Sant om uttrycket är ett datum eller känns igen som ett giltigt datum; annars returneras falskt. I Microsoft Windows är det giltiga datum intervallet den 1 januari 100 A.D. till 31 december 9999 A.D.; områdena varierar mellan olika operativ system.

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

SELECT IsDate ([enhets pris]) som Uttr1 från ProductSales;

Funktionen utvärderar om "enhets pris" är ett giltigt datum och returnerar resultatet som "-1" för sant och "0" för falskt i kolumn Uttr1. Resultatet är 0 (falskt).

Välj IsDate ([DateofSale]) som ValidDate, IsDate (#31/10/2019 #) som DateTest från ProductSales;

Funktionen utvärderar om "DateofSale" och "#31/10/2019 #" är ett giltigt datum och returnerar resultatet som "-1" för sant och "0" för falskt i kolumnen ValidDate respektive DateTest. Resultatet är-1 (sant) i båda kolumnerna.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen IsDate för att avgöra om ett uttryck kan konverteras till ett datum.

Dim MyDate, YourDate, NoDate, MyCheck
MyDate = "February 12, 1969"
YourDate = #2/12/69#
NoDate = "Hello"
MyCheck = IsDate(MyDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(YourDate) ' Returns True.
MyCheck = IsDate(NoDate) ' Returns False.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×