Funktionen Input

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den funktion, den metod, det objekt eller den egenskap som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar sträng med tecken från en fil öppnas i läget Input eller binära .

Syntax

Indata ( tal, [# ] filenumber)

Syntaxen för funktionen indata har följande argument:

Argument

Beskrivning

tal

Obligatoriskt. En giltig numeriskt uttryck anger hur många tecken som ska returneras.

filenumber

Obligatoriskt. En giltig filnummer.


Kommentarer

Data som läses med funktionen Input vanligen i en fil med Print # eller . Använd den här funktionen endast med filer som öppnas i läget Input eller binära .

Till skillnad från Input # -uttryck returnerar funktionen Input alla tecken, inklusive kommatecken, vagnreturer, radmatningar, citattecken och inledande blanksteg.

Med filer som öppnas för binära access, uppstår ett försök att läsa genom att använda funktionen Input tills EOF returnerar True -filen ett fel. Använd funktionerna LOF och Loc i stället för EOF när du läser binära filer med indataeller Använd får när du använder funktionen EOF .

Obs!: Använd funktionen InputB för bytedata som finns i textfiler. Med InputBanger tal antalet byte som ska returneras snarare än antalet tecken som ska returneras.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Input att läsa ett tecken i taget från en fil och skriva ut den till fönstret direkt . Det här exemplet förutsätter att TESTFILE är en textfil med några rader med exempeldata.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Get one character.
Debug.Print MyChar ' Print to the Immediate window.
Loop
Close #1 ' Close file.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×