Funktionen IFS

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Funktionen IFS kontrollerar om ett eller flera villkor uppfylls och returnerar ett värde som motsvarar det första sant villkor. IFS ska vara möjlig av flera kapslade om-uttryck och är mycket enklare att läsa med flera villkor.

Obs!: Den här funktionen är tillgänglig i Windows eller Mac om du har Office 2019, eller om du har en Office 365-prenumeration. Om du prenumererar på en Office 365, Kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Enkel syntax

I allmänhet är syntaxen för funktionen IFS:

= IFS ([något är True1, värde om True1, något är True2, värde om True2, något är True3, värde om True3)

Observera att funktionen IFS kan du testa upp till 127 olika villkor. Men vi rekommenderar inte kapsla för många villkor med om eller IFS-uttryck. Det här är eftersom flera villkor måste anges i rätt ordning och kan vara svårt att skapa, testa och uppdatera.

Syntax

  • IFS(logisk_test1; värde_om_sant1; [logisk_test2; värde_om_sant2]; [logisk_test3; värde_om_sant3],...)

Argument

Beskrivning

logisk_test1 (obligatoriskt)

Villkor som utvärderas till SANT eller FALSKT.

värde_om_sant1 (obligatoriskt)

Resultat som ska returneras om logisk_test1 utvärderas som SANT. Kan vara tom.

logisk_test2…logisk_test127 (valfritt)

Villkor som utvärderas till SANT eller FALSKT.

värde_om_sant2…värde_om_sant127 (valfritt)

Resultat som ska returneras om logisk_testN utvärderas till SANT. Varje värde_om_santN motsvarar ett logisk_testN-villkor. Kan vara tom.

Exempel

Funktionen IFS exemplet Betyg.  Formeln i cell B2 är 	=IFS(A2>89;"A";A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";SANT,"F")

Formeln för cellerna A2:A6 är:

  •  =IFS(A2>89;"A",A2>79;"B";A2>69;"C";A2>59;"D";SANT;"F")

Som anger OM(A2 är Större än 89, returnera ett "A", OM A2 är Större än 79, returnera ett "B", och så vidare och för alla andra värden som är mindre än 59, returnera ett "F").

Exempel 2

Funktionen IFS – Exemplet dagar i veckan – Formeln i cell G2 är 	=IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

Formeln i cell G7 är:

  •  =IFS(F2=1;D2;F2=2;D3;F2=3;D4;F2=4;D5;F2=5;D6;F2=6;D7;F2=7;D8)

Som anger OM(värdet i cell F2 är lika med 1, returnera värdet i cell D2, OM värdet i cell F2 är lika med 2, returnera värdet i cell D3, och så vidare, som till sist slutar med värdet i cell D8 om inget av de andra villkoren uppfylls).

Kommentarer

  • Om du vill ange ett standardresultat kan du ange SANT för ditt slutliga logisk_test-argument. Om inget av de andra villkoren uppfylls kommer motsvarande värde returneras. I exempel 1 visar raderna 6 och 7 (med betyget 58) detta.

  •  Om ett logisk_test-argument anges utan motsvarande värde_om_sant visar den här funktionen felmeddelandet "Du har angett för få argument för den här funktionen".

  •  Om ett logisk_test-argument utvärderas och matchas till ett annat värde än SANT eller FALSKT returnerar den här funktionen felet #VÄRDE!.

  •  Om inga SANT-villkor finns returnerar den här funktionen felet #Saknas.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Närliggande avsnitt

Funktionen om
fungerar avancerade om - arbeta med kapslade formler och undvika fallgropar
utbildningskurser: avancerade om-funktioner
fältet Antal.Om räkna värden baserat på ett enda villkor
Fältet Antal.OMF funktionen räkna värden baserat på flera villkor
med funktionen SUMMA.Om summera värden baserat på ett enda villkor
fältet Summa.OMF funktionen summera värden baserat på flera villkor
Och funktionen
eller funktionen
LETARAD
Översikt över formler i Excel
hur du undviker felaktiga formler
identifiera fel i formler
logiska funktioner
Excel-funktioner (alfabetisk ordning)
Excel-funktioner (efter kategori)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×