Funktionen Hex

Returnerar ett värde av datatypen Sträng som representerar det hexadecimala värdet för ett tal.

Syntax

Hex ( tal )

Det obligatoriska numretargument är en giltig numeriskt uttryck eller stränguttryck.

Kommentarer

Om tal inte redan är ett heltal avrundas det till närmaste heltal innan det utvärderas.

Om nummer är

Hex returnerar

Null

Null

Tom

Noll (0)

Något annat nummer

Upp till åtta hexadecimala tecken


Du kan representera hexadecimala tal direkt efter talen i det giltiga intervallet med &H.&H10 representerar till exempel decimalt tal 16 i hexadecimal form.

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

SELECT hex (2) som Uttr1 FROM ProductSales GROUP BY hex (2);

Returnerar det hexadecimala värdet "2" och visar resultatet i kolumn Uttr1.

Välj kvantitet, hex (antal) som HexValue från ProductSales;

Returnerar värdena från "kvantitet" tillsammans med hexadecimalt värde för alla data värden i kolumnen "antal" och visar resultaten i kolumnen "HexValue".

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen hex för att returnera det hexadecimala värdet för ett tal.

Dim MyHex
MyHex = Hex(5) ' Returns 5.
MyHex = Hex(10) ' Returns A.
MyHex = Hex(459) ' Returns 1CB.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×