Funktionen GUIDFromString

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Funktionen GUIDFromString konverterar en sträng till en GUID, vilket är en matris av typen Byte.

Syntax

GUIDFromString ( stränguttryck )

Krävs stränguttryck argumentet är ett stränguttryck som utvärderas till ett GUID i strängen formulär.

Anmärkningar

Microsoft Access-databasmotorn lagrar GUID som matriser av typen Byte. Kan kan inte Microsoft Office Access 2007 returnera Byte data från en kontroll på en formulär eller rapport. För att returnera värdet för en GUID från en kontroll, måste du konvertera den till en sträng. Om du vill konvertera en GUID till en sträng, använder du funktionen GUIDFromString . Om du vill konvertera en sträng till ett GUID, använder du funktionen GUIDFromString .

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I följande exempel används funktionen GUIDFromString för att konvertera en sträng till ett GUID. Strängen är en GUID som lagras i strängen formulär i en replikerade tabellen Anställda. Fältet s_GUID, är en dold fältet läggs till i varje replikerade tabell i en replikerade databasen.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×