Funktionen GetSetting

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den funktion, den metod, det objekt eller den egenskap som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar en inställning från en programpost i Windows-registret eller (på Macintosh) information i programmets initieringsfil.

Syntax

GetSetting ( programnamn avsnitt, nyckel [standard ] )

Syntaxen för funktionen GetSetting har följande argument:

Argument

Beskrivning

appname

Obligatoriskt. stränguttryck som innehåller namnet på det program eller projekt vars inställningar ska hämtas. På Macintosh är filnamnet för initieringsfilen i mappen inställningar i System-mappen.

avsnitt

Obligatoriskt. Stränguttryck som innehåller namnet på det avsnitt där inställningen ska hämtas.

nyckel

Obligatoriskt. Stränguttryck som innehåller namnet på inställningen som ska hämtas.

standard

Valfritt. Uttryck som innehåller värdet som ska returneras om inget värde anges i inställningen. Om du utelämnar upplösningstandard vid antas är en nollängdssträng (””).


Kommentarer

Om något av de element som anges i argumenten GetSetting inte finns returnerar GetSetting värdet på standard.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används först SaveSetting uttrycket för att ringa poster i Windows-registret (eller ini-filen på 16-bitars Windows-plattformarna) för det program som anges som programnamnoch använder funktionen GetSetting för att visa något av den inställningar. Eftersom argumentet standard anges är något värde säkert som ska returneras. Observera att avsnittet namn inte kunde hämtas med GetSetting. Klicka slutligen på kommandot DeleteSetting poster tas bort alla program.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×