Funktionen GetSetting

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärdering av potentiellt osäkra uttryck. Mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar en inställning från en programpost i Windows-registret eller (på Macintosh) information i programmets initieringsfil.

Syntax

GetSetting ( programnamn avsnitt, nyckel [standard ] )

Syntaxen för funktionen GetSetting har följande argument:

Argument

Beskrivning

Programnamn

Obligatoriskt. stränguttryck som innehåller namnet på det program eller projekt vars inställningar ska hämtas. På Macintosh är filnamnet för initieringsfilen i mappen inställningar i System-mappen.

avsnitt

Obligatoriskt. Stränguttryck som innehåller namnet på det avsnitt där inställningen ska hämtas.

nyckel

Obligatoriskt. Stränguttryck som innehåller namnet på inställningen du vill återgå.

standard

Valfritt. Uttryck som innehåller värdet som ska returneras om inget värde anges i inställningen. Om du utelämnar upplösningstandard vid antas vara en nollängdssträng ("").


Kommentarer

Om något av de element som anges i argumenten GetSetting inte finns returnerar GetSetting värdet på standard.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används först SaveSetting uttrycket för att skapa poster i Windows-registret (eller ini-filen på 16-bitars Windows-plattformarna) för programmet anges som programnamnoch använder funktionen GetSetting ska visas någon av inställningarna. Eftersom argumentet standard anges är något värde säkert som ska returneras. Observera att avsnittet namn inte kunde hämtas med GetSetting. Klicka slutligen på kommandot DeleteSetting poster tas bort alla program.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×