Funktionen GetAttr

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärdering av potentiellt osäkra uttryck. Mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar ett heltal som representerar attribut för en fil, katalog eller mapp.

Syntax

GetAttr () sökväg )

Obligatoriska sökvägargument är stränguttryck som anger ett filnamn. Sökvägen kan innehålla katalogen eller mappen och enheten.

Returnera värden

Det värde som returnerats av GetAttr är summan av attributvärdena för följande:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbNormal

0

Normal.

vbReadOnly

1

Skrivskyddat läge.

vbHidden

2

Dolda.

vbSystem

4

Systemfil. Inte tillgängligt på Macintosh.

vbDirectory

16

Katalog eller mapp.

vbArchive

32

Filen har ändrats sedan den senaste säkerhetskopieringen. Inte tillgängligt på Macintosh.

vbAlias

64

Filnamnet är ett alias. Endast tillgängligt på Macintosh.


Obs!: Konstanterna definieras av Visual Basic for Applications. Namnen kan användas var som helst i koden i stället för de verkliga värdena.

Anmärkningar

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Om du vill ta reda på vilka attribut anges genom att använda operatorn och för att utföra en binär jämförelse av det värde som returneras av funktionen GetAttr och värdet för attributet enskild fil du vill använda. Om resultatet inte är noll anges attributet för den namngivna filen. Till exempel är det returnera värdet från följande och uttryck noll om attributet Arkiv inte har angetts:

Result = GetAttr(FName) And vbArchive

Noll returneras om attributet Arkiv anges.

Exempel

Det här exemplet används funktionen GetAttr att ta reda på attribut för en fil och katalog eller mapp. På Macintosh endast konstanter vbNormal, vbReadOnly, är vbHidden och vbAlias tillgängliga.

Dim MyAttr
' Assume file TESTFILE has hidden attribute set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 2.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And vbHidden
' Assume file TESTFILE has hidden and
' read-only attributes set.
MyAttr = GetAttr("TESTFILE") ' Returns 3.
' Returns nonzero if hidden attribute is
' set on TESTFILE.
Debug.Print MyAttr And (vbHidden + vbReadOnly)
' Assume MYDIR is a directory or folder.
MyAttr = GetAttr("MYDIR") ' Returns 16.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×