Funktionen FREKVENS

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av FREKVENS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Beräknar hur ofta värden uppträder i en mängd värden, och returnerar sedan en vertikal matris med tal. Du kan exempelvis använda FREKVENS för att räkna antalet testresultat som faller inom resultatmängder. Eftersom FREKVENS returnerar en matris, måste den matas in som en matrisformel.

FREKVENS(datamatris; fackmatris)

Syntaxen för funktionen FREKVENS har följande argument:

  • Datamatris    Obligatoriskt. Detta är en matris med eller en referens till en mängd värden som du vill beräkna frekvensen för. Om datamatris saknar värden returnerar FREKVENS en matris med nollor.

  • Fackmatris    Obligatoriskt. Detta är en matris med eller en referens till intervall som värdena i datamatris ska grupperas i. Om fackmatris saknar värden returnerar FREKVENS antalet element i datamatris.

  • FREKVENS matas in som en matrisformel efter att du har markerat ett område med angränsande celler där du vill att den returnerade fördelningen ska infogas.

  • Antalet element i den returnerade matrisen är ett fler än antalet element i fackmatris. Det extra elementet i den returnerade matrisen returnerar antalet värden över det högsta intervallet. Om du tex vill räkna tre intervall med värden i tre celler, måste du skriva FREKVENS i fyra celler för resultatet. Den extra cellen returnerar antalet värden i datamatris som är större än det tredje intervallvärdet.

  • FREKVENS ignorerar tomma celler och text.

  • Formler som returnerar matriser måste matas in som matrisformler.

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Resultat

Intervall

79

70

85

79

78

89

85

50

81

95

88

97

Formel

Beskrivning

Resultat

=FREKVENS(A2:A10; B2:B4)

Antal resultat som är mindre än eller lika med 70

1

Antal resultat i intervallet 71–79

2

Antal resultat i intervallet 80–89

4

Antal resultat som är högre än eller lika med 90

2

Formeln i cell C12 är en matrisformel. För att den här formeln ska returnera värden i cellerna C12,C13,C14 och C15 måste du öppna arbetsboken i Excel-skrivbordsprogrammet (inte i webbläsaren). Markera C12,C13,C14 och C15 i Excel, tryck på F2 och sedan på CTRL+Skift+Retur. Annars returneras bara ett värde i cell C12.

Obs!: Om du har en aktuell version av Office 365kan du ange formeln i det övre vänstra hörnet i Utdataområde och sedan trycka på RETUR för att bekräfta formeln som en dynamisk mat ris formel. Annars måste formeln anges som en äldre mat ris formel genom att först välja ett Utdataområde, Ange formeln i den övre vänstra cellen i Utdataområde och sedan trycka på CTRL + SKIFT + RETUR för att bekräfta. Excel infogar klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×