Funktionen FormatPercent

Returnerar ett uttryck som formaterats som en procentsats (multiplicerat med 100) med ett avslutande procenttecken, %.

Syntax

FormatPercent ( Expression [, NumDigitsAfterDecimal ] [, IncludeLeadingDigit ] [, UseParensForNegativeNumbers ] [, GroupDigits ] )

FormatPercent-funktionens syntax har följande argument:

Argument

Beskrivning

Uttryck

Obligatoriskt. Uttryck som ska formateras.

NumDigitsAfterDecimal

Valfritt. Numeriskt värde som anger hur många decimaler (tecken till höger om decimaltecknet) som visas. Standardvärdet är –1, vilket betyder att datorns regionala inställningar används.

IncludeLeadingDigit

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger huruvida en inledande nolla visas för bråkvärden. Se avsnittet Inställningar för värden.

UseParensForNegativeNumbers

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om negativa värden ska placeras inom parenteser eller inte. Se avsnittet Inställningar för värden.

GroupDigits

Valfritt. En av tre möjliga konstanter som anger om siffror ska grupperas med det avgränsningstecken som angetts i datorns regionala inställningar. Se avsnittet Inställningar för värden.

Inställningar

Argumenten IncludeLeadingDigit, UseParensForNegativeNumbers och GroupDigits har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbTrue

–1

Sant

vbFalse

0

Falskt

vbUseDefault

–2

Använd inställningarna från datorns regionala inställningar.

Anmärkningar

När ett eller flera valfria argument utelämnas, hämtas värden för utelämnade argument från datorns regionala inställningar.

Obs!:  All information om inställningar kommer från fliken Tal för regionala inställningar.

Exempel

Uttryck

Resultat

Välj FormatPercent ([DPercent]) som Uttr1 från ProductSales;

Formaterar värdena i fältet "DPercent" i "procent"-format och returnerar i kolumn Uttr1.

SELECT FormatPercent ([DPercent]; 2;-1;-1;-1) som DPercentage från ProductSales;

Formaterar värdena i fältet "DPercent" till "procent"-format med 2 decimaler, men alla mindre än 1% värden får "0" före Decimal tecknet och de negativa värdena i parenteser kommer att grupperas som standard avgränsare ("10") 1 000,00%, "-10" kommer att visas som (1 000,00%), "0" kommer att visas som 0,00%).

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×