Funktionen Filter

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar en nollbaserad matris som innehåller en delmängd av en strängmatris baserat på angivna filtervillkor.

Syntax

Filtrera( källmatris , matchning [, inkludera ] [, jämför ] )

Filter-funktionens syntax har följande argument:

Argument

Beskrivning

källmatris

Obligatoriskt. Endimensionell matris med strängar som ska sökas.

matchning

Obligatoriskt. Sträng att söka efter.

inkludera

Valfritt. Ett Booleskt värde som anger om de delsträngar som returneras ska inkludera eller exkludera matchning. Om inkludera är Sant, returnerar Filter den delmängd av matrisen som innehåller matchning som delsträng. Om inkludera är Falskt, returnerar Filter den delmängd av matrisen som inte innehåller matchning som delsträng.

jämför

Valfritt. Numeriskt värde som anger vilken typ av strängjämförelse som ska användas. Se avsnittet Inställningar för värden.


Inställningar

Argumentet jämför kan ha följande värden:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseCompareOption

–1

Jämförelsen använder inställningen för Option Compare-uttrycket.

vbBinaryCompare

0

Utför en binär jämförelse.

vbTextCompare

1

Utför en textjämförelse.

vbDatabaseCompare

2

Endast Microsoft Office Access 2007. Utför en jämförelse baserat på informationen i databasen.


Anmärkningar

Om inga matchningar för matchning finns i källmatris, returnerar Filter en tom matris. Felet uppstår om källmatris är Null eller inte är en endimensionell matris.

Matrisen som returneras av Filter-funktionen innehåller endast tillräckligt många element för antalet matchande objekt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×