Funktionen FileLen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den funktion, den metod, det objekt eller den egenskap som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar ett Long som anger längden på en fil i byte.

Syntax

FileLen ( sökväg )

Obligatoriska sökvägargument är stränguttryck som anger en fil. Sökvägen kan innehålla katalogen eller mappen och enheten.

Anmärkningar

Om den angivna filen är öppen när funktionen FileLen anropas representerar returvärdet filens storlek omedelbart innan den öppnades.

Obs!: Om du vill använda längden på en öppen fil använder du funktionen LOF .

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen FileLen för att returnera längden på en fil i byte. För tillämpningen av det här exemplet förutsätts det att TESTFILE är en fil som innehåller vissa data.

Dim MySize
MySize = FileLen("TESTFILE") ' Returns file length (bytes).
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×