Funktionen EXTEXT

EXTEXT returnerar ett angivet antal tecken ur en textsträng med början från en angiven position, baserat på antalet tecken du anger.

Syntax

EXTEXT(text;startpos;antal_tecken)

Text       är textsträngen som innehåller de tecken du vill hämta.

Startpos       är positionen för det första tecknet du vill ta fram i text. Det första tecknet i text har startpos 1, o.s.v.

Antal_tecken     anger antalet tecken som du vill att EXTEXT ska returnera från text.

Kommentarer

  • Om startpos är större än textlängden, returnerar EXTEXT "" (ingen text).

  • Om startpos är mindre än textlängden, men startpos plus antal_tecken överskrider textlängden, returnerar EXTEXT tecknen fram till slutet av texten.

  • Om startpos är mindre än 1, returnerar EXTEXT felvärdet #Värdefel!.

  • Om antal_tecken är negativt returnerar EXTEXT felvärdet #Värdefel!.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=MITT("Fritt fram";1;5)

Fem tecken från strängen, med början vid det första tecknet (Fritt)

=MITT("Fritt fram";7;20)

Tjugo tecken från strängen, med början vid det sjunde tecknet (fram)

=MITT("Fritt fram";20;5)

Eftersom startpunkten är större än längden på strängen, returneras tom text ()

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×