Funktionen Error

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den funktion, den metod, det objekt eller den egenskap som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar det felmeddelande som hör till en viss felnummer.

Syntax

Fel [ (errornumber) ]

Valfritt errornumberargument kan vara valfri giltig felnummer. Om errornumber är ett giltigt felnummer, men är inte definierad, returneras fel strängen ”program- eller objekt-definierade fel”. Om errornumber är ogiltigt inträffar ett fel. Om du utelämnar errornumber returneras meddelandet som motsvarar de senaste körningsfel. Om inget fel har inträffat eller errornumber är 0, returnerar felet en nollängdssträng (””).

Anmärkningar

Granska egenskap inställningar av fel objekt om du vill visa de senaste körningsfel. Det returnera värdet av funktionen fel motsvarar egenskapen Beskrivning av objektet fel .

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen fel ska skrivas ut felmeddelanden som motsvarar angivna fel tal.

Dim ErrorNumber
' Loop through values 61 - 64.
For ErrorNumber = 61 To 64
' Print error to Immediate window.
Debug.Print Error(ErrorNumber)
Next ErrorNumber
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×