Funktionen EOF

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Obs!: Funktionen, metoden, objektet eller egenskapen som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärdering av potentiellt osäkra uttryck. Mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar ett heltal som innehåller värdet booleskSant när slutet av en fil öppen för slumpmässigt eller sekventiella indata har nåtts.

Syntax

EOF ( filenumber )

Obligatoriska filenumberargument är ett heltal som innehåller ett giltigt filnummer.

Anmärkningar

Använd EOF för att undvika fel som uppstår när du försöker läsa förbi slutet av en fil.

Funktionen EOF returnerar Falskt tills slutet av filen har nåtts. Med filer som öppnas för åtkomst via slumpmässigt eller binära returnerar EOFFalskt tills ett komma uttrycket kan inte läsa en hel post.

Med filer som öppnas för binära access, uppstår ett försök att läsa genom att använda funktionen Input tills EOF returnerar True -filen ett fel. Använd funktionerna LOF och Loc i stället för EOF när du läser binära filer med indataeller Använd får när du använder funktionen EOF . Med filer som öppnas för utdatareturnerar EOF alltid True.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen EOF för att identifiera slutet av en fil. Det här exemplet förutsätter att MYFILE är en textfil med några rader med text.

Dim InputData
' Open file for input.
Open "MYFILE" For Input As #1
' Check for end of file.
Do While Not EOF(1)
' Read line of data.
Line Input #1, InputData
' Print to the Immediate window.
Debug.Print InputData
Loop
' Close file.
Close #1

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×