Funktionen Environ

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den funktion, den metod, det objekt eller den egenskap som beskrivs i det här avsnittet inaktiveras om Microsoft Jet Expression Service körs i begränsat läge, vilket förhindrar utvärderingen av potentiellt osäkra uttryck. Om du vill ha mer information om begränsat läge söker du efter "begränsat läge" i hjälpen.

Returnerar strängen som är associerad med en variabel med operativsystemet miljö. Inte tillgängligt på Macintosh

Syntax

Environ ( { envstring | tal } )

Syntaxen för funktionen Environ har följande argument:

Argument

Beskrivning

envstring

Valfritt. Stränguttryck som innehåller namnet på en variabel.

tal

Valfritt. Numeriskt uttryck som motsvarar miljö strängen i tabellen miljö sträng numerisk ordning. Argumentet tal kan vara ett numeriskt uttryck, men är avrundat till ett heltal innan det används.


Kommentarer

Om envstring inte hittas i tabellen miljö sträng, en nollängdssträng (””) returneras. Annars returneras Environ texten som tilldelats den angivna envstring; det vill säga logga texten efter lika med (=) i tabellen miljö sträng för den nya funktioner.

Om du anger talreturneras strängen upptar den numeriska positionen i tabellen miljö-sträng. I det här fallet returnerar Environ all text, inklusive envstring. Om det inte finns i den angivna positionen, returnerar Environ en nollängdssträng.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Environ uppge löpnummer och längden på programsatsen PATH från tabellen miljö-sträng. Inte tillgängligt på Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×