Funktionen ELLER

Returnerar Ja om något av argumenten är sant, och returnerar Nej om alla argument är falska.

Syntax

ELLER(uttryck1;uttryck2;...)

Uttryck1; uttryck2; ...     är de 1 till 30 villkor som ska testas om de är sanna eller falska.

Kommentarer

  • Argumenten måste kunna evalueras till logiska värden (SANT och FALSKT), eller vara matriser eller referenser som innehåller logiska värden.

  • Om ett kolumnreferensargument innehåller text eller är tomt, ignoreras det.

  • Om det angivna intervallet inte innehåller några logiska värdet returneras felvärdet #VÄRDEFEL!.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=ELLER(SANT)

Ett argument är SANT (Ja)

=ELLER(1+1=1;2+2=5)

Alla argument evalueras till FALSKT (Nej)

=ELLER(SANT;FALSKT;SANT)

Minst ett argument är SANT (Ja)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×