Funktionen DISK

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av DISK i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar diskonteringsräntan för ett värdepapper.

Syntax

DISK(betalning; förfall; pris; inlösen; [bas])

Viktigt!: Datum anges med hjälp av funktionen datum, eller som resultat av andra formler eller funktioner. Till exempel använda DATE(2018,5,23) för 23 maj, 2018. Problem kan uppstå om datum anges som text.

Syntaxen för funktionen DISK har följande argument:

 • Betalning    Obligatoriskt. Värdepapperets likviddag. Likviddagen är dagen efter utgivningsdagen när värdepapperet överförts på köparen.

 • Förfall    Obligatoriskt. Värdepapprets förfallodag. Förfallodagen är dagen då värdepapperet förfaller.

 • Pris    Obligatoriskt. Värdepapperets pris per 100 kr nominellt värde.

 • Inlösen    Obligatoriskt. Värdepapperets inlösningsvärde per 100 kr nominellt värde.

 • Bas    Valfritt. Den bas du använder för att räkna dagar.

Bas

Bas för att räkna dagar

0 eller utelämnat

US (NASD) 30/360

1

Faktisk/faktisk

2

Faktisk/360

3

Faktisk/365

4

Europeisk 30/360

Kommentarer

 • Microsoft Excel lagras datum som serienummer så att de kan användas i beräkningar. Standardinställningen är 1 januari 1900 är serienummer 1 och 1 januari 2018 är serienummer 43101 eftersom det är 43,101 dagar efter 1 januari 1900.

 • Likviddagen är dagen då en kupong, till exempel en obligation. Förfallodagen är dagen då en kupong förfaller. Anta att en 30-årsobligation ges ut 1 januari 2018 och köps in sex månader senare. Utgivningsdatumet är den 1 januari 2018, likviddagen skulle vara 1 juli 2018 och förfallodagen skulle vara 1 januari 2048 30 år efter utgivningsdagen 1 januari 2018.

 • Betalning, förfall och bas avkortas till heltal.

 • Om betalning eller förfall inte är ett giltigt datum returneras felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Om pris ≤ 0 eller om inlösen ≤ 0 returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om bas < 0 eller om bas > 4 returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • Om betalning ≥ förfall returneras felvärdet #OGILTIGT!.

 • DISK beräknas så här:

  Ekvation

  där:

  • B = antal dagar på ett år beroende på årsbasen.

  • DBF = antal dagar mellan likviddagen och förfallodagen.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Data

Beskrivning

07/01/2018

Likviddag

01/01/2048

Förfallodag

97,975

Pris

100

Inlösningsvärde

1

Faktisk/faktisk-bas (se ovan)

Formel

Beskrivning

Resultat

=DISK(A2;A3;A4;A5;A6)

Obligationens diskonteringsränta för en obligation med ovanstående villkor

0.001038

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×