Funktionen DDESend

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda funktionen DDESend för att starta en konversation med dynamic data exchange (DDE) med ett annat program och skicka ett objekt för information till programmet från en kontroll i ett formulär eller en rapport.

Du kan till exempel använda funktionen DDESend i egenskapen Kontrollkälla för en textruta för att skicka data som visas i textrutan så att en viss cell i ett Microsoft Office Excel 2007 kalkylblad.

Syntax

DDESend () program, ämne, objekt, data )

Syntaxen för funktionen DDESend har följande argument:

Argument

Beskrivning

program

stränguttryck identifierar ett program som kan delta i en DDE-konversation. Vanligtvis är program namnet på en EXE-fil (utan filnamnstillägget .exe) för ett Microsoft Windows-program, till exempel Excel. Om du till exempel vill starta en DDE-konversation med Excel så skriver du in "Excel" som argumentet program.

avsnitt

Ett stränguttryck som är namnet på ett ämne som programmet. Argumentet ämne är det ofta en dokument- eller fil. Markera det andra programmet dokumentationen för en lista över möjliga avsnitt.

objekt

Ett stränguttryck som är namnet på ett dataobjekt som kan tolkas av argumentet program. Listor med möjliga objekt finns i dokumentationen till det andra programmet.

data

En sträng eller uttryck som innehåller data som ska skicka till programmet.


Kommentarer

Funktionen DDESend inleder en DDE-konversation med program och avsnittoch identifierar objekt som dataobjekt som ska ta emot data. Till exempel om programmet Excel avsnittet kanske "Sheet1"och objekt kan vara en rad och kolumn identifierare, till exempel "R1C1"eller namnet på ett cellområde.

Argumentet data anger den information du vill skicka. Det kan vara en teckensträng, till exempel "Report prepared by John", eller ett uttryck som innehåller resultatet av en funktion som skapar en sträng, till exempel "Prepared on " & Date(). Funktionen DDESend skickar data till den första posten om objektet refererar till mer än en typ av information, till exempel ett namngivet område i ett Excel-kalkylblad som innehåller flera celler.

I exemplet nedan skickar funktionen DDESend sträng "Some text" till cellen i rad 1, kolumn 1 i ett Excel-kalkylblad. Du kan ange det här uttrycket för en textrutekontroll i egenskapsrutan Kontrollkälla på kontrollens egenskapssida:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", "Some text")

Anta att du vill skicka data från en bunden kontroll i ett Microsoft Office Access 2007 formulär till en cell i ett Excel-kalkylblad. Egenskapen Kontrollkälla för bunden kontroll innehåller redan ett fältnamn eller uttryck. Du kan skapa en ny textruta eller kombinationsruta rutan och ange egenskapen Kontrollkälla till ett uttryck med funktionen DDESend där data är namnet på kontrollen. Om du har en bunden textruta som heter efternamn, kan du skapa en annan textruta och ange egenskapen Kontrollkälla så här:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Kontrollen mellanliggande måste vara en textruta eller en kombinationsruta. Du kan inte använda namnet på en bunden kontroll som argumentet data för en kryssruta eller grupp med alternativ.

Du kan använda funktionen DDESend i egenskapsinställningen kontrolSource av en textruta, gruppruta, kryssruta eller kombinationsruta i ett formulär. Du kan inte anropa funktionen DDESend från ett Visual Basic for Applications (VBA) modul.

När du använder funktionen DDESend blir kontrollen skrivskyddad i Formulärvyn och förhandsgranska. Eftersom egenskapen Kontrollkälla finns skrivskyddade i formulärvyn och förhandsgranska, måste ändringar av kontrollen göras i Designvyn.

Microsoft Windows och datorns minne och resurser bestämmer det maximala antalet DDE-konversationer som kan vara öppna samtidigt. Om konversationen inte kan initieras eftersom programmet inte körs eller känner inte igen ämne eller om det maximala antalet konversationer har redan nåtts, returnerar funktionen DDESend en Null.

Obs!: Det andra programmet kan konfigureras så för att avböja din begäran för en DDE-konversation. I så fall returnerar funktionen DDESendNull. På samma sätt du kan ange åtkomst till ignorera förfrågningar från andra program: Klicka på Access-alternativArkiv -menyn och sedan klicka på Avancerat i dialogrutan Programinställningar . Under DDE-åtgärder, väljer du Ignorera DDE-frågor.

Tips!     Om du behöver ändra ett annat programs objekt från Access kanske du vill använda automatisering.

Tabellen nedan visar hur funktionen DDESend fungerar när du använder den med var och en av kontrollerna.

Kontroll

Anmärkningar

Text eller kombinationsruta

Eftersom den text eller kombinationsruta verkar tom i formulärvyn och förhandsgranska, kanske du vill ange egenskapen synlig till Falskt.

Argumentet data kan referera till en annan kontroll. Följande exempel visar hur du kan skicka innehållet i en kontroll med namnet Efternamn i ett Excel-kalkylblad:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Gruppruta

Ingen alternativknappar i alternativgruppen är markerat i formulärvyn och förhandsgranska. Du kanske vill göra grupprutan (och dess knappar) osynliga genom att ange egenskapen synlig till Falskt.

Argumentet data måste innehålla numeriska data, till exempel "2". Om argumentet data inte är numeriskt funktionen DDESend Skicka inte information och objekt som inte ändras.

kryssruta

Markera kryssrutan skuggad i formulärvyn och förhandsgranska. Du kanske vill göra det osynliga genom att ställa in egenskapen synligFalse.

Argumentet data måste innehålla numeriska data, till exempel "2". Om argumentet data inte är numeriskt funktionen DDESend Skicka inte information och objekt som inte ändras.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×