Funktionen DDB

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde av data typen Double som anger avskrivningen för en till gång under en viss tids period med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger.

Syntax

DEGAVSKR ( kostnad; restvärde; livs längd; period [; faktor] )

Syntaxen för funktionen DEGAVSKR har följande argument:

argument

Beskrivning

kostnad

Obligatoriskt. Double ange till gångens initial kostnad.

restvärde

Obligatoriskt. Dubbel Ange värde för till gången vid slutet av dess livs längd.

livräddnings

Obligatoriskt. Dubbel specificerad längd för nyttjande perioden.

respitperiod

Obligatoriskt. Dubbel specificerad period för vilken avskrivning beräknas.

timeout

Valfritt. Variant som anger ränta med vilken saldot nekas. Om det utelämnas används 2 (dubbel degressiv avskrivnings metod).


Kommentarer

Metoden med dubbel degressiv avskrivning beräknar en avskrivning som är störst under den första perioden och minskar successivt under följande perioder.

Argumentet livs längd och period måste uttryckas i samma enheter. Om till exempel livs längd anges i månader, måste perioden också anges i månader. Alla argument måste vara positiva tal.

Funktionen DEGAVSKR använder följande formel för att beräkna avskrivning under en given period:

Avskrivning/ period = ((kostnad - restvärde) * faktor)/ liv

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen DEGAVSKR för att returnera avskrivningen för en till gång under en angiven period med angiven initial kostnad (InitCost), restvärdet i slutet av till gångens livs längd (SalvageVal), det totala livs längden för till gången i år (_z2z _) och den period med vilken avskrivningen beräknas (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×