Funktionen DDB

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Returnerar en Double som anger avskrivningen för en tillgång under en viss tidsperiod med hjälp av dubbel degressiv avskrivning eller någon annan metod som du anger.

Syntax

Degavskr ( kostnad, restvärde, livslängd, period [faktor] )

Syntaxen för funktionen Degavskr har följande argument:

Argument

Beskrivning

kostnad

Obligatoriskt. Dubbla betecknar Initialkostnad för tillgången.

restvärde

Obligatoriskt. Dubbla anger värdet för tillgången i slutet av dess livslängd.

livslängd

Obligatoriskt. Dubbla ange längden på tillgångens livslängd.

period

Obligatoriskt. Dubbel uppgift tidsperiod för vilken tillgång beräknas avskrivning.

faktor

Valfritt. Variant betecknar ränta saldot tackar nej. Om det utelämnas antas 2 (dubbel degressiv avskrivning).


Kommentarer

Dubbel degressiv avskrivning beräknar avskrivningen snabbare. Avskrivningen är högst upp i den första perioden och minskar i följande perioder.

Argumenten livslängd och period måste uttryckas i samma enheter. Till exempel om livslängd anges i månader, måste period också ges i månader. Alla argument måste vara positiva tal.

Funktionen Degavskr använder följande formel för att beräkna avskrivningen för en given period:

Avskrivning / period = ((kostnad - restvärde) * faktor) / livslängd

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Degavskr för att Returnerar avskrivningen för en tillgång under en angiven period ges Initialkostnad (InitCost), restvärde i slutet av tillgångens livslängd (SalvageVal) tillgångens i år (LifeTime) totala livslängd och period i år som sådan avskrivning är beräknat (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×