Funktionen Day

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som betecknar ett heltal mellan 1 och 31 som representerar dagen i månaden.

Syntax

Day ( datum )

Det datumargument är en Variant, numeriskt uttryck, stränguttryck eller någon kombination av dessa som kan representera ett datum. Om date innehåller null returneras Null .

Obs!: Om värdet för kalender egenskapen är gregorianskt representerar returvärdet den gregorianska dagen i månaden för datum argumentet. Om kalendern är Hijri representerar returvärdet Hijri-dagen i månaden för datum argumentet.

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

Välj DateofSale, Day ([DateofSale]) som Uttr1 från ProductSales;

Returnerar värdena från fältet "DateofSale" och ett tal som representerar "dag" för dessa datum värden.

Välj dag (#10/11/2018 #) som DayTest från ProductSales;

Returnerar det tal som representerar "dag" i strängen "10/11/2018". Resultat: 11.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen dag för att hämta dagen i månaden från ett angivet datum. I utvecklings miljön visas datum exakt i kort format med hjälp av de nationella inställningarna för koden.

Dim MyDate, MyDay
MyDate = #February 12, 1969# ' Assign a date.
MyDay = Day(MyDate) ' MyDay contains 12.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Välja rätt datum-funktion

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×