Funktionen DateValue

Returnerar ett värde avdatatypen variant (datum).

Syntax

Datum värde (datum)

Det datumargument är vanligt vis ett stränguttryck som representerar ett datum mellan den 1 januari 100 och den 31 december 9999. Ett datum kan också vara ett uttryck som kan representera ett datum, en tid eller både ett datum och ett klock slag, i det området.

Kommentarer

Om date är en sträng som bara innehåller tal avgränsade med giltiga datumavgränsare, känner DateValue igen ordningen för månad, dag och år enligt det korta datum format som du har angett för systemet. Datum värde returnerar även tvetydiga datum som innehåller månads namn, antingen i lång eller förkortad form. Förutom att känna igen 12/30/1991 och 12/30/91, känner datume också till den 30 december 1991 och dec 30, 1991.

Om Year-delen av datum utelämnas används det aktuella året från datorns system datum.

Om argumentet date innehåller tidsinformation returneras den inte. Om date inkluderar ogiltig tidsinformation (till exempel "89:98") uppstår ett fel.

Obs!: Om kalenderns egenskaps inställning är gregorianskt datummåste angivet datum vara gregorianska. Om kalendern är Hijri måste det datum som anges vara Hijri. Om det angivna datumet är Hijri är argument datum en sträng som representerar ett datum från 1/1/100 (Gregoriansk Aug 2 718) till 4/3/9666 (gregorianskt dec 31, 9999).

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

SELECT datum värde ([DateTime]) som Uttr1 från ProductSales;

Returnerar datum värden för fältet "DateTime" i det korta datum formatet utan tidsinformation.

SELECT datum värde ([DateTime]) som NewDate, Count (ProductSales. DateTime) som CountOfDateTime från ProductSales GROUP BY datum värde ([DateTime]);

Returnerar datum värden för fältet "DateTime" i det korta datum formatet utan tidsinformation.

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen datum värde för att konvertera en sträng till ett datum. Du kan också använda datum-till-nummer för att koppla ett datum till en variant eller en datum variabel direkt, till exempel autodate = #2/12/69 #.

Dim MyDate
MyDate = DateValue("February 12, 1969") ' Return a date.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Välja rätt datum-funktion

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×