Funktionen DatePart

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Heltal) som innehåller den angivna delen av ett visst datum.

Meddelandet    Det är problem med användningen av den här funktionen. Den senaste måndagen under vissa kalender år kan returneras som vecka 53 när det borde vara vecka 1. Mer information och en lösning finns i format-eller DatumDel-funktioner kan returnera fel vecko nummer för förra året.

Syntax

DatumDel ( intervall, datum [, firstdayofweek] [, FirstWeekOfYear] )

Syntaxen för funktionen DatumDel har följande argument:

Argument

Beskrivning

intervall

Obligatoriskt. Sträng uttryck som är det tidsintervall som du vill returnera.

datum

Obligatoriskt. Variant (datum)-värde som du vill utvärdera.

förstadagiveckan

Valfritt. En konstant som betecknar den första dagen i veckan. Om argumentet utelämnas används söndag.

förstaveckanpååret

Valfritt. En konstant som betecknar den första veckan på året. Om argumentet utelämnas används den vecka då den 1 januari infaller.

Inställningar

Argumentet Interval har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

yyyy

År

q

Kvartal

m

Månad

y

Dag på året

d

Dag

w

Veckodag

ww

Vecka

h

Timme

n

Minut

s

Sekund

Argumentet förstaveckanpååret har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbSunday

1

Söndag (standard)

vbMonday

2

Måndag

vbTuesday

3

Tisdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lördag

Argumentet FirstWeekOfYear har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbFirstJan1

1

Börja med den vecka då den 1 januari infaller (standard).

vbFirstFourDays

2

Börja med den första vecka där minst fyra dagar ligger i det nya året.

vbFirstFullWeek

3

Börja med årets första fullständiga vecka.

Anmärkningar

Du kan använda funktionen DatumDel för att utvärdera ett datum och returnera ett visst tidsintervall. Du kan till exempel använda DatumDel för att beräkna vecko dagen eller den aktuella timmen.

Argumentet förstadageniveckan påverkar beräkningar som använder intervallsymbolerna "w" och "ww".

Om date är ett datumformat, blir det angivna året en permanent del av det datumet. Om datum omges med dubbla citat tecken ("") och du utelämnar året infogas det aktuella året i koden varje gång datum uttrycket utvärderas. På så sätt är det möjligt att skriva kod som kan användas under olika år.

Obs!: Om kalenderns egenskaps inställning är gregorianskt datummåste angivet datum vara gregorianska. Om kalendern är Hijri måste det datum som anges vara Hijri.

Den returnerade delen av datum står i den aktuella arabiska kalenderns tidsintervall. Om till exempel den aktuella kalendern är Hijri och den datumdel som ska returneras är året, är årsvärdet ett Hijri-år.

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

Välj DatumDel ("åååå", [DateofSale]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "år" för datum värden för fältet "DateofSale".

Välj DatumDel ("q", [DateofSale]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "kvartalet" (baserat på kalender året) för datum värden för fältet "DateofSale".

Välj DatumDel ("y", [DateofSale]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "dag för år" (1 till 365) för datum värden för fältet "DateofSale".

Välj DatumDel ("d", [DateofSale]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "dag" för datum värden för fältet "DateofSale".

Välj DatumDel ("w", [DateofSale]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "veckodag" (från 1 till 7 där 1 representerar söndag) för datum värden för fältet "DateofSale".

Välj DatumDel ("WW", [DateofSale]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "vecko nummer" (från 1 till 52) för datum värden för fältet "DateofSale".

Välj DatumDel ("h", [DateTime]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "timme" för datum värden för fältet "DateTime".

Välj DatumDel ("n", [DateTime]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "minuter" för datum värden för fältet "DateTime".

Välj DatumDel ("s", [DateTime]) som NewDate från ProductSales;

Returnerar "sekunder" för datum värden för fältet "DateTime".

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används datum och i funktionen DatumDel visas det kvartal då det inträffar.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date:")
Msg = "Quarter: " & DatePart("q", TheDate)
MsgBox Msg

Mer information finns i

Välja rätt datum-funktion

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×