Funktionen DateDiff

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde av datatypen Variant (Long) som representerar antalet tidsintervall mellan två angivna datum.

Visa några exempel

Syntax

DatumDiff ( intervall, datum1, datum2 [, förstadageniveckan] [, förstaveckanpååret] )

Syntaxen för funktionen DatumDiff har följande argument:

Tips: I Access 2010 är uttrycksverktyget utrustat med IntelliSense, så att du kan se vilka argument som krävs i uttrycket. 

Argument

Beskrivning

intervall

Obligatoriskt. Ett stränguttryck som representerar det tidsintervall du använder för att beräkna skillnaden mellan datum1 och datum2.

datum1, datum2

Obligatoriskt. Variant (Datum). Två datum som du vill använda i beräkningen.

förstadageniveckan

Valfritt. En konstant som betecknar den första dagen i veckan. Om argumentet utelämnas används söndag.

förstaveckanpååret

Valfritt. En konstant som betecknar den första veckan på året. Om argumentet utelämnas används den vecka då den 1 januari infaller.


Inställningar

Argumentet intervallargument har dessa inställningar:

Inställning

Beskrivning

yyyy

År

q

Kvartal

m

Månad

y

Dag på året

d

Dag

w

Veckodag

ww

Vecka

h

Timme

n

Minut

s

Sekund


Överst på sidan

Argumentet förstaveckanpååret har följande inställningar:

Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbSunday

1

Söndag (standardvärde)

vbMonday

2

Måndag

vbTuesday

3

Tisdag

vbWednesday

4

Onsdag

vbThursday

5

Torsdag

vbFriday

6

Fredag

vbSaturday

7

Lördag


Konstant

Värde

Beskrivning

vbUseSystem

0

Använd NLS API-inställningen.

vbFirstJan1

1

Börja med den vecka då 1 januari infaller (standard).

vbFirstFourDays

2

Börja med den första vecka där minst fyra dagar ligger i det nya året.

vbFirstFullWeek

3

Börja med årets första fullständiga vecka.


Anmärkningar

Du kan använda funktionen DatumDiff för att ta reda på hur många angivna tidsintervall som finns mellan två datum. Du kan till exempel använda DatumDiff till att beräkna antalet dagar mellan två datum, eller antalet veckor från nu till slutet av året.

Om du vill beräkna antalet dagar mellan datum1 och datum2, kan du använda dagen på året ("y") eller dag ("d"). När intervall är "w" (veckodag), returnerar DatumDiff antalet veckor mellan de två datumen. Om datum1 infaller på en måndag räknas DatumDiff antalet måndagar till datum2. Funktionen räknar datum2, men inte datum1. Om intervall är vecka ("ww"), returnerar dock funktionen DatumDiff antalet kalenderveckor mellan de två datumen. Funktionen räknar antalet söndagar mellan datum1 och datum2. DatumDiff räknar datum2 om det infaller på en söndag, men inte datum1, även om det infaller på en söndag.

Om datum1 refererar till ett senare tillfälle än datum2, returnerar funktionen DatumDiff ett negativt tal.

Argumentet förstadageniveckan påverkar beräkningar som använder intervallsymbolerna "w" och "ww".

Om datum1 eller datum2 är en datumformat blir det angivna året en permanent del av datumet. Men om datum1 eller datum2 omges av dubbla citattecken (" "), och du utelämnar året, infogas aktuellt år i koden varje gång uttrycket datum1 eller datum2 utvärderas. På så sätt är det möjligt att skriva kod som kan användas under olika år.

När 31 december jämförs med 1 januari föregående år returnerar DatumDiff för år ("yyyy") värdet 1, trots att bara en dag har förflutit.

Obs!:  För datum1 och datum2 gäller att om egenskapsinställningen Kalender är gregoriansk, måste datumet vara gregorianskt. Om kalendern är Hijri måste det datum som anges vara Hijri.

Överst på sidan

Exempel

Använda funktionen DatumDiff i ett uttryck     Du kan använda funktionen DatumDiff funktionen var som helst där du kan använda uttryck. Anta till exempel att du har ett formulär som du använder för att uppfylla kundorder. I tabellen Orders har du ett fält med namnet ReceiveBefore som innehåller det datum då kunden behöver få sin order levererad. Du kan använda funktionen DatumDiff med en textruta i formuläret för att visa hur många dagar det återstår innan ordern måste levereras.

Under förutsättning att det tar tio dagar att leverera en order, anger du egenskapen Kontrollkälla för textrutan enligt följande:

= DatumDiff("d", Nu(), [Orders].[ ReceiveBefore])-10

När du öppnar formuläret i formulärvy visas i textrutan hur många dagar det återstår innan ordern måste levereras. Om det är mindre än 10 dagar kvar tills kunden behöver få sin order är siffran i textrutan är negativ och anger hur många dagar försenad ordern blir om den levereras omedelbart.

Använda funktionen DatumDiff i VBA-kod    

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet använder funktionen DatumDiff för att visa antalet dagar mellan ett angivet datum och idag.

Dim TheDate As Date    ' Declare variables.
Dim Msg
TheDate = InputBox("Enter a date")
Msg = "Days from today: " & DateDiff("d", Now, TheDate)
MsgBox Msg
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×