Funktionen CVErr

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar en Variant av undertyp fel som innehåller en felnummer som anges av användaren.

Syntax

CVErr ( errornumber )

Obligatoriska errornumberargument är ett giltigt felnummer.

Anmärkningar

Funktionen CVErr används för att skapa användardefinierade felkoder i användardefinierade procedurer. Om du skapar en funktion som tar flera argument och returnerar en sträng, kan du ha testa om alla argument vara säker på att de är giltiga värden. Om inte är det sannolikt en funktion inte returnerar förvänta dig. I den här händelsen kan CVErr du returnera en felkod som talar om vilken åtgärd som ska utföras.

Observera att implicit konvertering av ett fel inte är tillåten. Till exempel kan inte du direkt tilldelar CVErr returvärdet variabel som inte är en Variant. Du kan utföra explicit typkonvertering (med CInt, CDbloch så vidare) av det värde som returnerats av CVErr och som tilldela en variabel av lämplig datatyp.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen CVErr för att returnera Variant vars VarType är vbError (10). Användardefinierad funktion CalculateDouble returnerar ett fel om argumentet som skickades till funktionen inte är ett tal. Du kan använda CVErr att återvända användardefinierade fel från användardefinierade procedurer eller att skjuta på hantering av ett fel. Funktionen ÄRFEL används för att testa om värdet som representerar ett fel.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×