Funktionen Cos

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett värde av datatypen Double som anger cosinus för en vinkel.

Syntax

Cos ( tal )

Obligatoriska talargument är Double eller ett giltigt numeriskt uttryck som representerar en vinkel i radianer.

Anmärkningar

Funktionen Cos tar en vinkel och returnerar förhållandet mellan två sidor i en rätvinklig triangel. Kvoten är längden på sidan intill vinkeln dividerat med längden på hypotenusan.

Resultatet ligger i intervallet -1 till 1.

Om du vill konvertera grader till radianer multiplicera grader med pi /180. Om du vill konvertera radianer till grader multiplicerar du med 180/pi.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Cos för att returnera cosinus för en vinkel.

Dim MyAngle, MySecant
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MySecant = 1 / Cos(MyAngle) ' Calculate secant.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×