Funktionen COS

Syntaxen för funktionen TEXTNUM har följande argument:

Text    Obligatoriskt. Den text som ska omvandlas, omsluten av citattecken, eller en referens till en cell som innehåller den text som ska omvandlas.

Anmärkningar

Text kan vara något av de tal-, datum- eller tidformat som kan användas i Excel. Om text inte har något av dessa format returnerar TEXTNUM felvärdet #Värdefel!.

TEXTNUM behöver i allmänhet inte användas i formler eftersom text omvandlas automatiskt till tal vid behov. Funktionen tillhandahålls för kompatibilitet med andra kalkylprogram.

Exempel

  • Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Formel

Beskrivning

Resultat

=TEXTNUM("1 000 kr")

Talet som motsvarar textsträngen "1 000 kr"

1000

=TEXTNUM("16:48:00")-TEXTNUM("12:00:00")

Serienumret som motsvarar 4 timmar och 48 minuter, d.v.s. "16:48:00" minus "12:00:00" (0,2 = 4:48).

0,2

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av COS i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar cosinus för en vinkel.

Syntax

COS(tal)

Syntaxen för funktionen COS har följande argument:

Tal    Obligatoriskt. Den vinkel i radianer som du vill ha cosinus för.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×