Funktionen Command

Du kan använda funktionen Kommando för att returnera argument-delen av den kommandorad som används för att starta Microsoft Office Access 2007.

Anmärkningar

När Access startas från kommandoraden skickas varje del av kommandoraden som följer efter växeln /cmd till programmet som kommandoradsargument. Du kan använda funktionen Kommando för att returnera det argument som har skickats.

Ändra ett kommandoradsargument när en databas har öppnats:

  1. Klicka på Access-alternativArkiv-menyn.

  2. Klicka på Avancerat i dialogrutan Inställningar.

  3. Ange ett nytt argument i rutan Kommandoradsargument.

Funktionen Kommando returnerar nu det nya argument som du har angett.

När funktionen Kommando används var som helst utom i VBA-kod (Visual Basic for Applications) i en modul, måste du ta med tomma parenteser efter funktionen. Om du till exempel vill använda funktionen Kommando i en textruta i ett formulär, anger du egenskapen Kontrollkälla för textrutan till en uttryck enligt följande:

=Command()

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I följande exempel visas hur du startar Access med ett kommandoradsargument och sedan hur du returnerar argumentets värde med hjälp av funktionen Kommando.

Om du vill testa det här exemplet klickar du på knappen Start i Windows och klickar sedan på Kör. Skriv följande kod på en enda rad i rutan Kör. (Du måste innesluta delar av kommandoradsinformation inom citattecken.)

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Msaccess.exe" _
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples\Northwind.mdb" /cmd "Orders"

Skapa sedan en ny modul i exempeldatabasen Northwind Traders och Lägg till följande Subrutin:

Public Sub CheckCommandLine()
' Check the value returned by Command function and display
' the appropriate form.
If Command = "Orders" Then
DoCmd.OpenForm "Orders"
ElseIf Command = "Employees" Then
DoCmd.OpenForm "Employees"
Else
Exit Sub
End If
End Sub

När du anropar den här proceduren öppnas formuläret Orders i Access. Du kan skapa ett AutoExec-makro för att anropa den här proceduren automatiskt när databasen öppnas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×