Funktionen Choose

Väljer och returnerar ett värde från en lista med argument.

Syntax

Välj ( index , Val-1 [, Val-2]... [, Choice-n] )

Syntaxen för funktionen Välj har följande argument:

Argument

Beskrivning

index

Obligatoriskt. Numeriskt uttryck eller fält som ger ett värde mellan 1 och antalet tillgängliga alternativ.

alt

Obligatoriskt. Variant-uttryck som innehåller ett av de möjliga alternativen.


Kommentarer

Välj returnerar ett värde från listan med alternativ baserat på värdet för index. Om index är 1 väljer du det första alternativet i listan. Om index är 2 returneras det andra valet och så vidare.

Du kan använda Välj för att slå upp ett värde i en lista med möjligheter. Om index utvärderas till till exempel 3 och Val-1 = "1", Val-2 = "två" och val-3 = "tre", returnerar " tre". Den här funktionen är särskilt användbar om index representerar värdet i en alternativ grupp.

Välj utvärderar varje alternativ i listan, även om det bara returnerar ett. Av den anledningen bör du titta på oönskade biverkningar. Om du till exempel använder funktionen MsgBox som en del av en uttryck i alla alternativ visas en meddelande ruta för varje val medan det utvärderas, även om du väljer returnerar värdet för bara en av dem.

Funktionen Choose returnerar null om index är mindre än 1 eller större än antalet val.

Om indexet inte är ett heltal avrundas det till närmaste heltal innan det utvärderas.

Exempel på frågor

Uttryck

Resultat

Välj Välj (3, "Jan", "feb", "Mar", "apr", "t"; "jun", "jul", "aug", "sep", "1,3", "nov", "dec") som Uttr1 från ProductSales;

Returnerar det tredje värdet från listan med värden. Resultat: "Mar".

Välj DateofSale, Välj (month (DateofSale), "Jan", "feb", "Mar", "apr", "", "jun", "jul", "aug", "sep", "mars", "nov", "dec") som MonthName från ProductSales;

Returnerar värdena i "DateofSale" och respektive månads namn i kolumnen "MonthName". (Månad (DateofSale) returnerar månads numret för "DateofSale", som sedan används som index för att välja från en lista med alternativ i funktionen "Välj funktion").

VBA-exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

I det här exemplet används funktionen Välj för att visa ett namn som svar på ett index som skickas till proceduren i Ind -parametern.

Function GetChoice(Ind As Integer)
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal")
End Function

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×