Funktionen CHI2.TEST

Returnerar oberoendetestet. CHI2.TEST returnerar värdet från chi2-fördelningen (χ2) för statistiken och rätt frihetsgrader. Du kan använda χ2-tester för att avgöra om hypotetiska resultat kan verifieras genom ett experiment.

Syntax

CHI2.TEST(observerat_omr;förväntat_omr)

Syntaxen för funktionen CHI2.TEST har följande argument:

 • Observerat_omr     Obligatoriskt. Det dataområde som innehåller observationer att testas mot förväntade värden.

 • Förväntat_omr     Obligatoriskt. Det dataområde som innehåller förhållandet mellan produkten av rad- och kolumnsummor och totalsumman.

Kommentarer

 • Om observerat_omr och förväntat_omr har olika antal datapunkter returneras felvärdet #SAKNAS! av CHI2.TEST.

 • χ2-testet beräknar först en χ2-statistik med följande formel:

  Ekvation

  där:

  Aij = observerad frekvens i i-raden, j-kolumnen

  Eij = förväntad frekvens i i-raden, j-kolumnen

  r = antalet rader

  c = antalet kolumner

 • Ett lågt χ2-värde är ett tecken på oberoende. Som det framgår av formeln är χ2 alltid större än eller lika med 0, och endast 0 om Aij = Eij för alla i,j.

 • CHI2.TEST returnerar sannolikheten att förekomsten av ett värde i χ2-statistiken som är minst lika stort som det värde som beräknas av formeln ovan är en slumphändelse (under förutsättningen oberoende). I beräkningen av sannolikheten använder CHI2.TEST χ2-fördelningen med en lämplig frihetsgrad, df. Om r > 1 och c > 1, är df = (r - 1)(c - 1). Om r = 1 och c > 1, är df = c - 1. Om r > 1 och c = 1, är df = r - 1. Om r = c = 1 returneras #Saknas.

 • Användningen av CHI2.TEST fungerar bäst om Eij-värdena inte är för små. Vissa statistiker anser att Eij ska vara större än eller lika 5.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Män (Faktiskt)

Kvinnor (Faktiskt)

Beskrivning

14,4

3,5

Instämmer

11

2,5

Neutral

10

2, 3

Instämmer inte

Män (Förväntat)

Kvinnor (Förväntat)

Beskrivning

45,35

47,65

Instämmer

17,56

18,44

Neutral

16,09

16,91

Instämmer inte

Formel

Beskrivning

Resultat

=CHI2.TEST(A2:B4;A6:B8)

χ2-statistiken för ovanstående data är 16,16957 med 2 frihetsgrader

0,0003082

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×