Funktionen CallByName

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Kör en metod för ett objekt eller anger eller returnerar en egenskap för en objekt.

Syntax

CallByName ( objekt , procname, calltype [, argument()])

Syntaxen för funktionen CallByName har följande argument:

Argument

Beskrivning

objekt

Obligatoriskt. Variant (Objekt). Namnet på det objekt som funktionen körs.

procname

Obligatoriskt. Variant (Sträng). Stränguttryck som innehåller namnet på en egenskap för objektet.

CallType

Obligatoriskt. Konstant. En konstant av typen vbCallType som representerar typ av proceduren anropas.

argument ()

Valfritt. Variant (Matris).


Kommentarer

Funktionen CallByName används för att visa eller ange en egenskap eller anropa en metod vid körning med hjälp av en strängnamn.

Den första raden använder CallByName för att ange egenskapen MousePointer för en textruta i exemplet nedan, den andra raden får värdet för egenskapen MousePointer och den tredje raden anropar metoden Flytta om du vill flytta textrutan:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen CallByName att Flytta metoden för en kommandoknapp.

I exemplet används också ett formulär (Form1) med en knapp (Command1) och en etikett (Label1). När formuläret har lästs in är egenskapen Titel etikettens inställt på namnet på metoden som ska starta, i det här fallet "Flytta". När du klickar på knappen anropar funktionen CallByName metoden om du vill ändra platsen för knappen.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×