Funktionen AVKORTA

Avkortar ett tal till ett heltal genom att ta bort talets decimaler.

Syntax

AVKORTA(tal;noggrannhet)

Tal     är talet som ska avkortas.

Noggrannhet     anger hur många decimaler eller siffror talet ska avkortas till. Standardvärdet är 0 (noll).

Kommentar

AVKORTA och HELTAL returnerar båda heltal. AVKORTA tar bort ett tals decimaldel och HELTAL avrundar talet nedåt till närmaste heltal baserat på värdet av talets decimaler. HELTAL och AVKORTA skiljer sig bara åt när det gäller negativa tal då TRUNC(-4.3) ger resultatet -4 och INT(-4.3) ger resultatet -5 på grund av att -5 är det lägre värdet.

Exempel

Formel

Beskrivning (resultat)

=AVKORTA(8,9)

Heltalet för 8,9 (8)

=AVKORTA(-8.9)

Heltalet för -8,9 (-8)

=AVKORTA(PI())

Heltalet för pi (3)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×