Funktionen Asc

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Returnerar ett heltal som representerar teckenkod som motsvarar den första bokstaven i en sträng.

Syntax

ASC ( sträng )

Obligatoriska strängargument är ett giltigt stränguttryck. Om strängen inte innehåller några tecken uppstår körningsfel.

Anmärkningar

Område för returnerar är 0 – 255 på icke DBCS-system, men –32768 – 32767 på DBCS system.

Obs!: Funktionen AscB används med bytedata i en sträng. I stället för att returnera teckenkoden för det första tecknet, returnerar AscB första byte. Funktionen AscW returnerar förutom på plattformar där Unicode inte stöds, i så fall beteende är identiskt med funktionen Asc teckenkoden Unicode.

Obs!: Visual Basic for Macintosh stöder inte Unicode-strängar. Därför kan inte AscW(n) returnera Unicode-teckenkoder för n värdena i intervallet 128 – 65 535, som i Windows-miljön. AscW(n) försöker i stället en ”kvalificerad gissning” för Unicode-värden större än 127. Du bör därför inte använda AscW i Macintosh-miljön.

Exempel

Obs!: I exemplen nedan visar vi hur du använder den här funktionen i en Visual Basic for Applications-modul (VBA). Om du vill läsa mer om hur man använder VBA, kan du välja Info för utvecklare i listrutan bredvid Sök och sedan skriva en eller flera söktermer i sökrutan.

Det här exemplet används funktionen Asc för att returnera en teckenkod som motsvarar den första bokstaven i strängen.

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×